Přeskočit na obsah

Jak správně postupovat při indikaci a vykazování vyžádané péče

iStock-1322471223
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

V dnešní Poradně připomínáme poskytovatelům nezbytnost používání dokladu VZP-06/2009 Poukaz na vyšetření/ošetření a upozorňujeme na nejčastější chyby, s nimiž se v této oblasti setkáváme. Doklad se užívá k vykazování zdravotních výkonů při vyžádané péči v ambulancích či za hospitalizace.

Zdravotnický pracovník poskytující péči na základě vyžádání, navržení nebo předepsání ošetřujícím lékařem je oprávněn vykázat VZP péči nejvýše v rozsahu požadavku ošetřujícího lékaře.

Poskytovatel ve zdravotnické dokumentaci zaznamenává provedené zdravotní výkony, vyžádané hrazené služby a uchovává v ní i doručené výsledky vyžádaných a provedených vyšetření a ošetření.

Výkony péče vyžádané, navržené či předepsané

 • konziliární vyšetření, ev. ošetření,
 • komplementové vyšetření pojištěnce (např. funkční diagnostika, instrumentální vyšetření, vyšetření zobrazovací technikou, počítačově vyhodnocované metody apod.),
 • konzultace odborníka,
 • zdravotní pitva,
 • laboratorní vyšetření materiálu,
 • vyžádané poskytnutí zdravotní péče v domácím prostředí pojištěnce,
 • fyzioterapeutická a ergoterapeutická péče,
 • péče zdravotnického personálu v domácím prostředí pojištěnce,
 • péče zdravotnického personálu v sociálních službách,
 • péče zdravotnického personálu poskytovaná ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče osobám, které jsou zde umístěny z jiných než zdravotních důvodů (odb. 004).

Indikující zaznamená požadavek do zdravotnické dokumentace pro případnou kontrolu.

Pokud bylo poskytnuto vyžádané ošetření

 • a) v průběhu hospitalizace pacienta, vykáže poskytovatel tuto péči poskytnutou bez ohledu na počet potřebných návštěv na dokladu VZP-06, resp. ve stejném smluvním zdravotnickém zařízení v řádku dokladu VZP-02 nebo 02s ošetřujícího (požadujícího) lékaře, 
 • b) v případě převzetí do ambulantní péče na základě „doporučení převzetí do péče“, vykazuje poskytovatel tuto péči na vlastním dokladu VZP-01, 01s nebo na vlastním dokladu VZP-02, 02s při převzetí do péče ústavní.

Ambulantní péče ošetřujícího lékaře

Pro tento druh péče jsou určeny doklady: 01, 01s, 03, 03s, 05, 21, 22, 36, 37.

Za tento druh péče se nepovažuje péče poskytnutá pojištěnci v období, kdy je hospitalizován. Taková péče je považována za péči vyžádanou při ústavní péči. Proto ji nelze vykazovat na dokladech 01 a 05, ale musí být vykázána buď na dokladu 06, nebo řádkem dokladu 02. Výjimkou je stomatologická péče poskytnutá pojištěnci při hospitalizaci v jiném oboru než stomatologie. Taková péče se vykazuje dokladem 01s.

Nejčastější chyby, s nimiž se setkáváme při revizi:

 • úplná ignorance tohoto druhu dokladu, kdy je veškerá vyžádaná péče vykazována pouze na dokladech 01,
 • nerespektování pravidla, že péče v době hospitalizace je vždy pokládána za péči vyžádanou,
 • vágní a zcela nekonkrétní specifikace požadavků předepisujícího lékaře, nejen u poukazů 06dp, 06orp a 06ft, tedy vyžádané domácí péče, ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, péče zdravotnického personálu poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče osobám, které jsou zde umístěny z jiných než zdravotních důvodů (odb. 004), a péče fyzioterapeutů a ergoterapeutů (např. nedostatečně vyplněné žádanky 06ft typu „St.p. zlomenině kotníku, prosím o rehabilitaci“), ale také u nedostatečně formulovaných žádostí o konziliární vyšetření (typu „Prosím o vyšetření pro dlouhodobý kašel, bolesti břicha, zvracení atd.“) bez jakékoliv další informace týkající se zdravotního stavu pacienta (např. že byl již přeléčen antibiotiky nebo má za sebou základní laboratorní vyšetření, komplement nebo jiná vyšetření),
 • neznalost kódů diagnóz dle MKN 10, a to především v ambulantní sféře.

Tyto chyby často vedou ke zbytečnému opakování vyšetření, a tím k nadměrné zátěži pacientů i zdravotnického systému.

MUDr. Romana Švejdová
ředitelka OKRZP Ústředí VZP ČR

Sdílejte článek

Doporučené