Přeskočit na obsah

Jak správně vykazovat screeningovou mamografii

Na screeningovou mamografii ženu odesílá registrující všeobecný praktický lékař nebo registrující gynekolog, a to v souladu s vyhláškou č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Seznam smluvních poskytovatelů zdravotních služeb oprávněných k provádění mamografického screeningu je zveřejněn na www.vzp.cz/mamograf.

Podmínkou úhrady screeningové mamografie z prostředků veřejného zdravotního pojištění, včetně případných doplňujících vyšetření, je:

  • provádění vyšetření ve screeningovém centru,
  • indikace registrujícím gynekologem nebo registrujícím všeobecným praktickým lékařem,
  • věk nad 45 let a dvouroční interval, nebo
  • vyšetření žen s velmi vysokým rizikem na základě dispenzarizace (sekundární prevence).

Screeningovou mamografii lze provést ve screeningovém centru také na vlastní žádost pacientky, a to od 40. roku věku, přičemž interval by neměl být kratší než jeden rok. Při preventivním vyšetření ženy mladší než 40 let věku se provádí ultrasonografie. Vyšetření na vlastní žádost nejsou hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a vhodnost provedení a indikace vyšetření určuje radiolog screeningového centra.

Pro zvýšení efektivity mamografického screeningu je nezbytné provádět nezávislé hodnocení snímků druhým radiologem (druhé čtení).

Doplňující vyšetření jsou z důvodu nutnosti sledování změn obrazu v čase, radiační ochrany a v rámci zabezpečení komplexní diagnostiky prováděna rovněž ve screeningových centrech.

Výkony screeningové mamografie

Mamografická screeningová vyšetření se pojišťovně vykazují v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, platnými kódy výkonů:

89223 – Screeningová mamografie digitální (obě strany, každá ve dvou projekcích)

Vyhledávací mamografické vyšetření asymptomatických žen v rámci screeningu s použitím digitální technologie.

89225 – Doplňující mamografie ke screeningové mamografii digitální

Doplnění screeningové digitální mamografie dalšími snímky při nejednoznačném nálezu.

89314 – Perkutánní punkce nebo biopsie prsu řízená rdg metodou (MR nebo UZ)

Invazivní diagnostický výkon na prsu řízený ultrasonografií nebo mamografií, související výkony přičti. Doplněk ke screeningové mamografii do šesti měsíců po provedení screeningové mamografie.

89510 – UZ prsů jako doplněk screeningové mamografie (včetně spádových uzlin)

UZ prsů v návaznosti na screeningovou mamografii při nejednoznačném či pozitivním nálezu, nejpozději do šesti měsíců po provedení mamografie, zahrnuje i vyšetření axil, v případě podezření na dg. C50 i nadklíčkových uzlin. Vykazuje se i u perkutánní punkce nebo biopsie řízené UZ.

89814 – Druhé čtení mamografických snímků ve screeningu

Nezávislé hodnocení snímku druhým lékařem v mamografickém screeningu ke zvýšení záchytu zhoubných novotvarů, není obsahem vyšetření screeningové mamografie.

Vykazování u žen v dispenzární péči

Pro vykazování vyhledávacího mamografického vyšetření pro ženy v dispenzární péči je určen výkon:

89178 – Screeningová mamografie – v dispenzární péči (obě strany, každá ve dvou projekcích)

Výkon se provádí u asymptomatických žen:

  • se zárodečnou mutací genů spojenou s vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu,
  • s hereditární predispozicí ke vzniku karcinomu prsu bez prokázání genové mutace s kumulativním rizikem vyšším než 20 procent (dle genetického vyšetření),
  • s histologickým nálezem atypické hyperplazie nebo lobulárního in situ karcinomu,
  • s prodělanou radioterapií na oblast hrudníku do 18 let věku.

Provedení screeningové mamografie v dispenzární péči ve výše uvedených indikovaných skupinách není omezeno věkem (lze ji provádět i u žen mladších 45 let). Vyšetření lze provádět pouze na akreditovaných mamografických pracovištích na základě doporučení dispenzarizujícího lékaře (obvykle onkolog, chirurg, registrující všeobecný praktický lékař nebo registrující gynekolog).

Vyšetření žen v dispenzární péči z důvodu prodělané léčby pro karcinom prsu se vykazuje kódem 89180 – Diagnostická digitální mamografie nebo duktografie.

JUDr. Lenka Havlasová,
ředitelka Odboru smluvní politiky

Zdroj: VZP - Komerční sdělení

Sdílejte článek

Doporučené