Přeskočit na obsah

Je císařský řez na přání u nás akceptovatelný?

Přirozené nemusí být optimální

Argument, že je vaginální porod přirozený jev, a proto je nutno maximálně respektovat přírodu, v současné medicíně neobstojí. Žena má právo na plánované rodičovství, včetně ukončení nechtěného těhotenství, na výběr ošetřujícího gynekologa, programovaný porod apod., proč má být císařský řez bez medicínské indikace výjimkou? Každá rodička, která je pevně rozhodnuta rodit císařským řezem, si najde svého porodníka, jenž jí danou operaci provede. Je s podivem, že rozhodování ženy o způsobu vedení porodu jejího dítěte není přípustné a že optimální porodní cestu volí a ženě překládá k formálnímu schválení porodník.

Pokud by byl císařský řez na přání akceptován jako porodní alternativa, nedošlo by pravděpodobně v našich podmínkách k masivnímu nárůstu těchto výkonů. Skandinávská studie z roku 1995 jasně prokázala na velmi reprezentativním vzorku populace, že zatímco plánovaný císařský řez má stejné procento komplikací jako vaginální porod, je akutní sekce zatížena šestkrát vyššími čísly.

Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.,

primář Gynekologicko‑porodnickeho oddělení Nemocnice Jihlava

Porodnictví není společensko‑zabavni akt

Jsem samozřejmě pro přirozený porod. Porodnictví je medicínský obor jako každý jiný a nelze ho změnit na „společensko‑zabavni“ akt, o což se mnozí snaží. Ke každé operaci musí být indikace a podmínky. V České republice zatím není možné žádat o císařský řez na přání. V případě polohy plodu koncem pánevním nebo u dvojčat existuje možnost volby. U fyziologické gravidity tomu tak není.

Císařský řez je abdominální operace, která má obdobná rizika jako každá jiná břišní operace. Proto ji u fyziologické gravidity odmítám. Druhotně by to vedlo k enormnímu nárůstu frekvence císařských řezů, která je už nyní vysoká (kolem 20 procent).

Prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.,

Gynekologicko‑porodnicka klinika 1. LF UK a VFN v Praze

I na císařský řez lze zemřít

Není jednoduché ve zkratce odpovědět. Moderní společnost se vyvíjí a s tím i postavení žen a jejich postoje k řadě otázek včetně porodů. Existuje mnoho důvodů jak laických, tak odborných pro to, aby si ženy způsob porodu mohly svobodně zvolit.

Obdobně existuje mnoho důvodů proti. Osobně jsem proti úplné svobodě volby, současný přístup porodníků je už tak dostatečně benevolentní. Obávám se, že by se za volbou ženy ve velkém procentu skrývaly především laické názory otců, příbuzných a známých. Již dnes je obecně císařský řez bagatelizován jako jednoduchý chirurgický zákrok. Je to však velká operace se všemi doprovodnými riziky.

Vidím zde velký prostor pro fundovanou osvětu, jíž by se mohly věnovat porodní asistentky. Vaginální porod bude vždy pro ženu nenahraditelným silným emocionálním zážitkem. Každý porod je jiný a každá žena jej prožívá odlišně.

Již dnes, pokud žena za každou cenu trvá na porodu císařským řezem, většinou svého cíle dosáhne. Nesetkáváme se však s takovými případy často.

Plánovaný císařský řez je prakticky zcela bezpečný pro plod. U rodičky můžeme v 3 až 5 % očekávat více či méně závažné perioperační a pooperační komplikace. Delší je i doba rekonvalescence. Rizika pro rodičku stoupají s počtem císařských řezů. I na císařský řez lze zemřít.

Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.,

Gynekologicko‑porodnicka klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze

Základem je důvěra

V průběhu porodu je porodník zodpovědný za zdraví dvou – matky a dítěte. Moderní medicína vtahuje budoucí rodiče mnohem aktivněji do rozhodování, než tomu bylo dříve, aniž však lékař ztrácí svoji povinnost co nejúplněji informovat o možnostech a rizicích.

Na jedné straně císařský řez jako každá jiná operace má svá rizika a měl by mít své indikace a podmínky, na druhé straně je zřejmé, že právě vzhledem ke specifitě porodnictví jsme tak jako tak svědky výrazného rozvolňování indikací. Otevřený přístup lékaře při diskusi a rozhodování o způsobu porodu a důvěra ženy v porodníka jsou základem strategie, která vyústí v dobrý výsledek a spokojenost rodičů.

Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc.,

vedoucí lékař Sanatoria Pronatal

Přání bezbolestného porodu

Císařský řez na přání je již léta diskutovaným tématem. Představy o způsobu vedení porodu jsou velmi různorodé. Co bývá přáním těhotné ženy? Chce pokud možno bezbolestný porod, bez rizika pro dítě a s vyloučením následků porodu vedeného vaginální cestou (poškození dna pánevního s eventuální následnou inkontinencí).

V dnešní době v naší společnosti má žena právo na plánované rodičovství (včetně umělého ukončení nechtěného těhotenství), právo na prenatální diagnostiku (včetně ukončení těhotenství s patologicky se vyvíjejícím plodem). Dále má právo na programovaný porod, volbu způsobu porodnické analgezie, polohy při porodu, u polohy koncem pánevním může být proveden císařský řez na přání rodičky.

Některé ženy mají negativní zážitek z prvního vaginálního porodu, a tak je pro ně plánované ukončení těhotenství císařským řezem jedinou alternativou. Císařské řezy na přání se provádějí nejen v cizině, ale i u nás z takzvaných sdružených indikací.

Zavedení možnosti císařského řezu na přání by zabránilo medicínskému pokrytectví. Jsem přesvědčen, že ženám, které mají svoje důvody žádat o ukončení těhotenství císařským řezem, by měla být po důkladném poučení dána tato možnost.

Nedomnívám se, že by došlo k výraznému nárůstu počtu císařských řezů, protože ze své praxe vím, že řada žen, které měly předchozí císařský řez, si chtějí v dalším těhotenství prožít vaginální porod. Podle zkušeností a odhadů by frekvence císařských řezů vzrostla asi o dvě procenta.

Plánovaný císařský řez je při využití všech současných poznatků operací s minimální frekvencí pooperačních komplikací, a naopak vylučuje některé nepředvídatelné komplikace v průběhu porodu. K diskusi se nabízí ještě otázka ekonomická.

Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.,

přednosta Gynekologicko‑porodnicke kliniky LF UK a FN Plzeň

Zbytečné problémy v dalších těhotenstvích

Přání ženy ukončit své těhotenství císařským řezem bez lékařského důvodu, tedy na přání, je stejně nerozumné jako ochota porodníka tomuto přání vyhovět. Těhotná tak obvykle činí ze strachu před porodními bolestmi, ale obvykle bez znalostí komplikací, jež s sebou otevření dutiny břišní a děložní přináší. Lékař, který se rozhodne přání ženy vyhovět, perioperační komplikace buď podceňuje, nebo je bagatelizuje.

Císařský řez by měl být proveden jen v případech, kdy jsou rizika pro matku anebo plod vyšší než průběh porodu přirozenými cestami. Sekce je zhruba šestkrát rizikovější než spontánní porod, a to i v dnešní době. Stále existuje riziko krvácení, infekce, tromboembolie a v neposlední řadě i z použité anestezie. Císařský řez s sebou nese ovšem rizika pro další těhotenství. Nastávají anatomické abnormality při hojení rány, které mohou činit operační problémy při dalším eventuálním vstupu do dutiny břišní.

Pokud žena po císařském řezu znovu otěhotní, poměrně často se setkáváme se ztenčeným dolním děložním segmentem, v jizvě po předchozím císařském řezu. Ženy jsou pak z obavy hrozící ruptury stěny dělohy dlouhodobě, mnoho týdnů hospitalizovány na odděleních pro riziková těhotenství.

Jizva v myometriu může dále způsobit poruchu založení placenty (placenta accreta apod.). U této patologie hrozí při dalším porodu nadměrné krvácení, které z důvodů záchrany života matky může skončit až odnětím dělohy. Jediným racionálním důvodem k císařskému řezu na přání je porod plodu v poloze koncem pánevním napřed, kdy je dokázané, zejména u prvorodiček, zvýšené riziko ohrožení zdraví dítěte. Přání ženy porodit bez lékařské indikace císařským řezem je třeba považovat za chybu v její předporodní přípravě.

Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.,

Gynekologicko‑porodnicka klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Zdroj: Medical Tribune

Doporučené