Přeskočit na obsah

Jediným vyznamenaným lékařem byl chirurg Jan Černý

Jediným vyznamenaným lékařem při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě ve státní svátek vzniku samostatného Československa byl významný český chirurg, prof. MUDr. Jan Černý CSc., jenž v únoru letošního roku oslavil 70. narozeniny.

Medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy, kterou obdržel, nebyla však za jeho profesionálního života jeho jediným vyznamenáním.

Během působení na II. chirurgické klinice FN u sv. Anny v 70. letech se věnoval klinické práci i experimentální činnosti. V experimentu spolu s prof. Kořístkem vypracovali a na mnoha pokusech na prasatech úspěšně ověřili techniku transplantace jater, za což obdrželi medaili G. J. Mendela.

Jako vedoucí chirurg v kolektivu prof. Vašků implantoval více než stovku různých typů mechanických srdečních podpor – od levostranné podpory až po umělé srdce, a významně se tak podílel na světových úspěších programu totální srdeční náhrady. Za tuto výzkumnou činnost obdržel v roce 1986 státní cenu.

Za jeho působení se II. chirurgická klinika stala jedním z předních československých pracovišť v cévní chirurgii. Černý se zasloužil zejména o rozvoj AV zkratů pro dialýzu, o zavedení retroperitoneálního přístupu k břišní aortě a extraanatomických bypassů. Zavedl horní hrudní sympatektomii a chirurgickou léčbu thoracic outlet syndromu. Podílel se na vývoji a na klinickém využití první české pletené cévní protézy „Mikrofroté“, za což byl v roce 1987 oceněn národní cenou.

Byl hlavní motorem týmu, který pod vedením prof. Kořístka poprvé v Československu v roce 1983 provedl úspěšnou transplantaci jater v klinice. Za přínos k řešení problematiky transplantace jater mu byla udělena státní cena.

Po experimentální přípravě poprvé v roce 1987 v klinice implantoval umělé srdce. Zejména na poli záchovných operací na mitrální chlopni patřil k pionýrům tohoto přístupu v ČR a dosáhl vynikajících výsledků.

Profesorem chirurgie byl jmenován v roce 1991. V té době se stal prvním ředitelem osamostatnělého Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie, které předtím jako oddělení již sedm let vedl. Centru se následně podařilo zvýšit počty kardiochirurgických výkonů z původních asi 300 v roce 1985 až na více než 1 400 srdečních operací v roce 2002. Jeho zásluhou se centrum, kde bylo k dispozici několik dosluhujících respiračních přístrojů a několik málo  infuzních pump, změnilo v kardiocentrum, jehož přístrojové vybavení snese srovnání s předními evropskými pracovišti.

Vedle srdečních operací se zasloužil i o další rozvoj transplantací. Operační tým pod vedením prof. Černého uskutečnil v roce 1992 první transplantaci srdce v Brně. V roce 1995 provedl jako první v ČR transplantaci srdce u dítěte, v roce 1998 první kombinovanou transplantaci srdce a ledviny a v roce 2005 první transplantaci současně tří orgánů (srdce, jater, ledviny).

Prof. Černý se těší všeobecnému uznání široké lékařské i laické veřejnosti. Po dobu dvou funkčních období byl předsedou České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP, byl členem výboru České transplantační společnosti. Je i členem mezinárodních organizací – Evropské společnosti pro srdeční a hrudní chirurgii a Evropské společnosti pro srdeční a cévní chirurgii.

 

Seznam všech lékařů, kteří byli oceněni u příležitosti stzátního svátku 28. října v moderních dějinách České republiky v letech 1993-2011

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. (* 1944) kardiolog medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2009

prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc. (* 1929) lékař, diabetolog medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2009

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (* 1930) lékař, odborník na endokrinologii medaile Za zásluhy, I. stupeň, 2001

MUDr. Madelaine Cuendet (* 1918) Švýcarka, která podporovala československé uprchlíky i disent medaile Za zásluhy, I. stupeň, 1998

MUDr. Branislav Geryk (1921–2007) slovenský lékař, podporoval česko–slovenské vztahy medaile Za zásluhy, II. stupeň, 1998

prof. MUDr. Alexander Gjurič, in memoriam (1898–1944) lékař, účastník protinacistického odboje medaile Za hrdinství, 1998

prof. MUDr. Ivo Hána, CSc. (* 1928) imunolog, alergolog medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2008

brigádní generál v. v. MUDr. Josef Herz (1917–2010) brigádní generál, chirurg Řád Tomáše Garrigua Masaryka, I. třída, 2005

prof. Zdeněk Hruban (* 1921) americký patolog českého původu medaile Za zásluhy, I. stupeň, 1998

MUDr. Naděžda Kavalírová (* 1923) předsedkyně Konfederace politických vězňů Řád Tomáše Garrigua Masaryka, I. třída, 2006

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (* 1937) lékař, bývalý ministr zdravotnictví medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2003

MUDr. Tomáš Klíma, MD. PhD. (* 1931) Čechoameričan, patolog medaile Za zásluhy, I. stupeň, 2007

prof. MUDr. Radana Königová, CSc. (* 1930) lékařka, specializuje se na popáleninovou medicínu medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2004

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (* 1930) lékař, zakladatel dětské onkologie v Československu medaile Za zásluhy, II. stupeň, 1996

plukovník v. v. prof. MUDr. Jiří Krbec, Csc (* 1914) lékař, účastník protikomunistického odboje, politický vězeň medaile Za hrdinství, 1998

prof. MUDr. Jiří Malý, in memoriam (1899–1950) antropolog medaile Za zásluhy, I. stupeň, 2002

prof. MUDr. Mojmír Petráň (* 1923) vynálezce tzv. konfokálního mikroskopu medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2005

prof. Karel Raška, PhD. (* 1939) českoamerický lékař medaile Za zásluhy, I. stupeň, 2010

prof. MUDr. Vratislav Schreiber (* 1924) endokrinolog medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2003

Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. (1916–2007) lékař, zakladatel první záchytné stanice medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2002

Doc. MUDr. Václav Smetana (* 1934) ortoped medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2009

MUDr. Marie Svatošová (* 1942) lékařka, zakladatelka prvního hospicu v ČR medaile Za zásluhy, III. stupeň, 2002

prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. (* 1931) pediatr medaile Za zásluhy, I. stupeň, 2010

prof. MUDr. Josef Švejcar, in memoriam (1897–1997) pediatr medaile Za zásluhy, I. stupeň, 1997

prof. MUDr. Václav Vojta, in memoriam (1917–2000) lékař, vymyslel tzv. Vojtovu metodu léčby dětské obrny medaile Za zásluhy, I. stupeň, 2000

prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. (* 1930) virolog medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2005

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (* 1944) onkolog medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2007

prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc. (* 1933) psychiatr medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2005

 

Vyznamenaní nelékaři, kteří působili v oblasti medicíny:

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (* 1949) molekulární imunolog medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2004

Jaroslava Havlová–Boni (1942–1999) v Itálii vybudovala rehabilitační centrum, kde se léčí lidé tzv. Vojtovou metodou medaile Za zásluhy, II. stupeň, 1999

RNDr. Marie Brůčková, CSc. (* 1930) vedoucí Národní referenční laboratoře AIDS medaile Za zásluhy, II. stupeň, 2001

-------

autor: cin

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

9. 6. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…