Přeskočit na obsah

„Ještěže nový ministr úřad zná“

Ministerstvo zdravotnictví musí urychleně řešit hned několik problémů z oblasti ekonomiky zdravotního pojištění a úhrad za zdravotní služby. Doba je pro zástupce nemocnic, ambulantních lékařů i zaměstnanců ve zdravotnictví hektická, a potřebují některá témata urychleně vyřešit. Když už dochází k další výměně na postu ministra zdravotnictví, je pro ně určitou útěchou, že na něj dosedne poslanec Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, který úřad vedl do září 2020.

„Vyměnit v jednom volebním období pět ministrů zdravotnictví není dobře, ale když už k tomu došlo, volba staronového ministra je dobrá. Už jen proto, že zná fungování ministerstva, působil tam na české poměry dlouho, a může okamžitě začít pracovat,“ řekl MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. „Jsme připraveni s ním spolupracovat,“ dodal.

„Věříme, že se nový ministr nebude potřebovat zapracovávat a učiní rychle potřebné kroky,“ uvedl předseda Asociace českých a moravských nemocnic MUDr. Eduard Sohlich. „Potřebujeme, aby ministerstvo fungovalo. Prioritní pro nemocnice je vydání kompenzační vyhlášky pro rok 2021. S panem ministrem Arenbergerem jsme měli dohodu, že bude do konce května zveřejněn návrh kompenzační vyhlášky pro rok 2021. Mám obavy, jestli se to stihne,“ uvedl MUDr. Sohlich.

„Každá změna ministra je problém, jsou rozjednané záležitosti, jednání na sebe navazují, jsou tu dohody, ke kterým se těžce dospívá… Když se změní ministr, začínáte znova. Jediná výhoda je, že nový ministr zná prostředí ministerstva a zná legislativní termíny,“ uvedla Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. S ministrem Vojtěchem přitom měly odbory velmi rozdílné názory na významná témata. Tak hektické období, jaké je v posledních týdnech, jsem snad ještě nezažila,“ poznamenala Žitníková.

Návrat ministra Vojtěcha vysloveně přivítal předseda Sdružení ambulantních specialistů MUDr. Zorjan Jojko. „Považujeme ho za nejlepšího ministra, který byl vůbec, máme z jeho návratu radost. Je to člověk, který umí vytvořit dobré prostředí pro jednání dohodovacího řízení. Tím nechci kritizovat ministra Arenbergera, kterého jsem v té roli nepoznal,“ řekl MUDr. Jojko.

 

V popředí ekonomická témata

Nového minsitra budou zástupci zdravotníků a poskytovatelů aktuálně žádat o rozhodnutí zejména ve věcech ekonomických. Do konce června je mimo jiné nutné rozhodnout o platbách za státní pojištěnce pro rok 2022, na jednání tedy zbývá zhruba 14 dní. S tím souvisí probíhající jednání o úhradách na rok 2022, dohodovací řízení má také termín na konci června 2022.

„Dohodovací řízení pro rok 2022 nejde uzavřít bez toho, aby bylo jasné ve věci kompenzační vyhlášky za rok 2021. Oslovili jsme pana premiéra, protože na ministerstvu je personální vítr, chtěli bychom, aby tato situace byla řešena,“ uvedl MUDr. Sohlich. Jeho asociace žádá, aby byl nemocnicím podobně jako pro rok 2020 i pro rok 2021 snížený produkční cíl tak, aby stačilo pro plnou úhradu vykázat menší objem služeb. Zároveň žádá znovuzavést covidové příplatky i pro standardní lůžka tak, jak byly pro rok 2020. A také základní úhradu nastavit na 120 procent roku 2019. „Nemocnice mají v letošním roce vyšší náklady a objem péče nebylo možné splnit,“ říká MUDr. Sohlich. Politické rozhodnutí o úhradách je podle něj potřeba učinit co nejdříve. Včetně toho, jak stát navýší platby za státní pojištěnce. „Navýšení plateb za státní pojištěnce minimálně o 500 korun je to základní předpoklad, aby se financování zdravotnictví nezhroutilo,“ tvrdí Sohlich.

MUDr. Šonka připomíná, že kromě nejistot na straně příjmů jsou i velké neznámé na straně výdajů, zejména výdajů na testování na covid. I v této věci by měl nový ministr vyslat jasný vzkaz, jak to bude s testováním dál. Pro zdravotní pojišťovny jsou náklady na testy v příštím období těžko odhadnutelné a významné pro to, kolik mohou nabídnout za zdravotní služby. „Myslím, že už se vracíme do období, kdybychom měli dbát na nákladovou efektivitu opatření včetně trasování. Měli bychom se zaměřit na důsledné testování příznakových a důsledné trasování a cílení na kontakty nakažených. Vedle toho je třeba hlídat případné mutace,“ myslí si Šonka. Praktičtí lékaři patří mezi několik segmentů, které v dohodovacím řízení dospěli k předběžné dohodě se zdravotními pojišťovnami o výši úhrad v roce 2022. Ovšem s určitou doložkou, podle které se případný nárůst příjmů zdravotních pojišťoven projeví ve všech segmentech s dohodou rovnoměrně. Samotná dohoda na stagnaci úhrad by tedy měla být jen výchozí pozice. „Očekáváme, že snad přijdou do zdravotního systému nějaké prostředky za státního pojištěnce navíc,“ uvedl MUDr. Šonka.

„Velkou úlohou ministra nyní bude, aby vyjednal další slušné peníze pro zdravotnictví, aby bylo vůbec o čem jednat ohledně úhrad na rok 2022,“ říká předseda Sdružení ambulantních specialistů Jojko. Kromě toho připomíná téma kompenzační vyhlášky na rok 2021. „Jsou obory, které ji potřebují, v prvním kvartále byl propad návštěvnosti a obrat ke komplikovanějším případům. Pracovat s referenčními hodnotami z doby klidu nejde,“ uvedl MUDr. Jojko, i když připustil, že proti situaci v roce 2020 jsou dopady na ambulance mírnější.

Zcela aktuální pak je jednání s ministerstvem zdravotnictví o problémech s vyplácením odměn podle kompenzační vyhlášky na rok 2020. Ta sice přiznala ambulancím úhradové bonusy, aby mohly vyplatit zaměstnancům odměny, ale výši bonusů počítá podle počtu pracovníků nahlášených v příloze 2 se zdravotními pojišťovnami. Ukázalo se ale, že to není výjimka, ale spíše pravidlo, že počty v příloze 2 neodpovídají skutečnému počtu zdravotníků. Proto je na stole, jak upravit vyhlášku nebo jak změnit postupy pojišťoven, aby se odměny dostaly všem zdravotníkům, jak politici slíbili.

V této věci se angažuje i předsedkyně Žitníková. „Například zubaři nemají sestry v příloze 2 smlouvy uvedené vůbec, nemají tam na ně ani kolonku,“ poznamenala Žitníková. „S ministrem zdravotnictví Arenbergerem jsme se domluvili, že se data o sestrách od zubařů převezmou z registru zdravotnických pracovníků, podobná situace je ale i u dalších pracovníků. Musí se najít nějaká cesta,“ dodala.

Také podle Žitníkové je současná úhradová vyhláška pro letošní rok nepoužitelná a bude potřeba dokončit kompenzační vyhlášku. „Řešíme také vouchery na lázeňské pobyty pro pracovníky v nemocnicích. Situace v nemocnicích není dobrá. Mohlo by se zdát, že je to už lepší, ale na lidi to teď dopadá,“ říká předsedkyně. Ta očekává, že spolupráce se staronovým ministrem bude i přes rozdíly v názorech standardní. „Chci věřit, že zkušenost z vedení Krajské zdravotní přispěla k tomu, že na některé věci změnil názor. Pokud je člověk z terénu a ví, jak to v nemocnicích vypadá, tak je jeho vztah ke zdravotníkům jiný, než když osobní zkušenost chybí,“ uvádí Žitníková.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Prevence a terapie srdečního selhání

23. 4. 2024

Srdeční selhání je heterogenní klinický syndrom různých etiologií, jehož diagnostika a léčba se v posledních letech značně posunula. „Vzhledem k…

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…