Přeskočit na obsah

Jsem teď Bc, mohu si zažádat o registraci?

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO.

 

Jako čerstvá absolventka tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester můžete využít ustanovení § 67odst. 2) písm. a) zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obsahem žádosti zdravotnického pracovníka, který požádá o vydání osvědčení do 18 měsíců ode dne získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, jsou pouze doklady o získané způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru ( úředně ověřený diplom a prostá kopie diplomu) – nedokládá tedy účast na jednotlivých formách celoživotního vzdělávání (tzv.kredity) ani doklady o výkonu povolání.

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě…