Přeskočit na obsah

„Kde jsou zdravotníci?“ ptá se celá Evropa

A4 foto Svoboda - Institut Curie
Prof. Svoboda, druhý zleva. Španělská královská akademie exaktních fyzikálních a přírodních věd v Madridu, místo konání debaty Institut Curie v roce 2023 Foto archiv M. Svobody

Při příležitosti výroční konference Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO) v Madridu se konala debata představitelů několika evropských onkologických pracovišť na téma: „Kde jsou zdravotníci?“ (Where are the healthcare practitioners?). Setkání uspořádal pařížský Institut Curie a zúčastnil se ho i ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. „Nejhorší je o nedostatku zdravotníků jen mluvit a nic nedělat, přičemž bez existence národních strategií to je neřešitelný problém. Přetahovat se o zdravotníky mezi nemocnicemi skutečně není řešení,“ formuluje jeden z bodů, na kterém se diskutující shodli.

  • Do jaké míry je nedostatek zdravotníků skutečně celoevropské téma?

Dlouhodobý nedostatek odborného zdravotnického personálu jde opravdu napříč státy EU. Týká se lékařů, sester a dalších zdravotnických profesí, a proto o to více dopadá do multioborové péče, kterou onkologie zcela jistě je. Pandemie covidu‑19 tuto nepříznivou situaci významně prohloubila. Podle odhadů WHO v důsledku covidu‑19 došlo v Evropě k úmrtí téměř 50 000 zdravotníků. Přesčasová práce a přetíženost současně vedly ke zvýšenému počtu odchodů do důchodu nebo změně zaměstnání. Například ve Velké Británii v prvním roce pandemie opustilo práci o 25 procent více sester než v období předchozím a počet volných míst v roce 2022 stoupl na 47 000 (z 320 000). Ve Francii v důsledku nedostatku personálu zůstávají stále uzavřena tři procenta lůžek, což má negativní dopad na kapacitu urgentní i plánované péče. Na druhou stranu, pandemie covidu‑19 vedla i ke zvýšení zájmu mladých lidí o zdravotnickou profesi, včetně práce sestry. Je potřeba toho využít co nejdříve, neboť tento trend nemusí být trvalý. Pokles reálných mezd, související s inflací a energetickou krizí, může výběr náročného zdravotnického povolání znevýhodňovat. Již nyní v řadě evropských velkoměst vedou vysoké náklady na bydlení k dalšímu odlivu zdravotnických pracovníků, což situaci zhoršuje právě tam, kde se péče nejvíce centralizuje a je zapotřebí většího množství personálu. A mohli bychom pokračovat dále, až po negativní změny chování části společnosti, jež se více projevují ve vypjatých situacích, kterých je při poskytování zdravotní péče plno.

  • Jaké řešení by alespoň částečně mohlo pomoci na evropské úrovni?

Jednoduché řešení určitě neexistuje. Dá se říci, že vše je propojeno se vším, navíc každá země je rozdílná a tyto rozdíly mohou být pro řešení zcela zásadní. Viděli jsem to v analýzách, které byly při debatě prezentovány. Je důležité, aby existovaly, neboť mohou ukázat i na možnosti řešení. Jednotlivé země se liší v systémech zdravotní péče, v postavení a kompetencích nelékařských zdravotnických pracovníků, jejich ohodnocení, systému vzdělávání, včetně kvót na přijímání studentů nebo placení školného, v délce mateřské a rodičovské dovolené atd. Bylo velmi zajímavé slyšet, od kterých z nich si kde více slibují.

  • A kdybyste měl nastínit alespoň dvě až tři změny, na kterých panovala největší shoda?

V první řadě ubrat zdravotníkům administrativy, jak pomocí elektronizace a digitalizace procesů, tak větším zapojením asistentů/asistentek, kteří by byli k ruce lékařům a sestrám. Pomáhat zaměstnancům překonávat obecně přítomnou frustraci, obnovit sílu týmového ducha a spolupráce na pracovištích, neboť v práci zdravotníci tráví velké množství času. Nabízet zdravotníkům nefinanční benefity, které by mohli využít pro sebe a svoje rodiny, nebo i finanční benefity, např. v podobě atraktivního důchodového připojištění. Protože jak například zaznělo, pokud jde o motivaci sester, tak plat obvykle není na prvním místě. A v neposlední řadě navýšit kapacity a změnit systém vzdělávání tak, aby klinická praxe doprovázela výchovu nových zdravotnických pracovníků od samého počátku a oni neodcházeli ještě v době studia. Ostatně zdravotnictví je v zemích EU významným a stále narůstajícím sektorem hospodářství, takže investovat do přípravy a udržení lidských zdrojů v něm se vyplatí.

Vlastně ještě jedna důležitá věc, kde jsme byli v souladu. Nejhorší je o nedostatku zdravotníků jen mluvit a nic nedělat, přičemž bez existence národních strategií to je neřešitelný problém. Přetahovat se o zdravotníky mezi nemocnicemi skutečně není řešení.

  • Co z toho je dosažitelné v našich podmínkách? Co zavedete v MOÚ?

Myslím, že se hodně věnujeme právě potřebě sounáležitosti a týmové práci. Tak například po dvou letech trvání projektu zaměřeného na rozvoj zdravé firemní kultury, do kterého byli zapojeni všichni vedoucí pracovníci a nezávisle vedená skupina zaměstnanců z různých pracovišť ústavu, se podařilo zformulovat „Etický kodex firemní kultury MOÚ“. Tento kodex obsahuje nejdůležitější hodnoty, přesvědčení a způsoby chování, které společně chceme, aby byly v naší organizaci prosazovány. Osobně věřím, že nám pomůže dále udržet dobrou pracovní atmosféru, kterou v MOÚ máme. K tomu ročně pořádáme nebo podporujeme několik kulturních a sportovních aktivit pro zaměstnance a na jednotlivých klinických pracovištích realizujeme peer programy psychosociální podpory. Zavedli jsme rovněž pracovníky pomáhající s administrativní činností multidisciplinárních týmů, podporujeme vzdělávání atd. I možná proto v současnosti nemáme zásadní problém s nedostatkem sester, byť několik nám chybí. Přetahovaná ale nyní začala o radiologické asistenty, kteří odcházejí do soukromých pracovišť. Těm nedokážeme platově konkurovat ani u lékařů, ani u nelékařských zdravotnických pracovníků.

  • Jak v této souvislosti hodnotíte aktuální situaci v České republice, kdy velká část lékařů odmítá pracovat přesčas nad rámec zákonem povolených limitů? Co říkáte na požadavky nejen mladých lékařů?

Určitě souhlasím s navýšením platů pro začínající lékaře a s některými benefity pro zdravotníky, mezi něž ale rozhodně neřadím výsluhy nebo předčasný odchod do důchodu. To situaci nepomůže, zdravotníci mají být dobře zaplaceni v době, kdy pracují. Vzpomínám si, jak jsem před 20 lety nastupoval s dekretovým platem 17 000 Kč, což nevytvářelo důstojné podmínky k životu. Dnes je tato částka více než dvojnásobná, ale to nemění nic na situaci. K lepšímu životu jsou zapotřebí noční služby, stále stejně vysoký počet. Ale zde se můj pohled na situaci a možnosti řešení liší. Absolventi našich lékařských fakult potřebují ke svému budoucímu samostatnému působení o to více klinické praxe, a zejména na začátku své kariéry, o co méně jí dostali během studia. Holt naše systémy výchovy lékařů se liší od těch, které jsou např. v Německu, Skandinávii, UK nebo v USA. A i v průběhu praxe lékaře jsme „u lůžka“ méně než naši západní kolegové, neboť administrativa kladená na zdravotníky je u nás skutečně enormní. Práce o službách je z mého pohledu jednou z nejefektivnějších cest učení a růstu k samostatnosti. A pokud si k tomu vezmeme, že dvě třetiny absolventů lékařských fakult jsou ženy, průměrný věk prvorodiček v ČR je téměř 31 let, což je věk, kdy většina právě dosáhne atestace, a celková délka mateřské a rodičovské dovolené řadí ČR k těm s nejdelším v EU. A k tomu pět týdnů dovolené pro zaměstnance, pobyty na stážích a konferencích, přirozené stárnutí, kdy s přibývajícím věkem klesá výkonnost a schopnost sloužit více nočních služeb… Nemáte šanci zajistit se současnými limity přesčasové práce celoroční nepřetržité poskytování zdravotní péče v rozsahu a kvalitě, na který jsme zvyklí! Nebo musíme něco změnit jinde. Ale fungující a pozitivní změny se nedělají snadno a rychle, protože všechno souvisí se vším… Měnit věci pod časovým a jiným tlakem s největší pravděpodobností nemůže přinést ani dobré, ani dlouhodobé řešení. To si musejí uvědomit všechny strany a poté, co urychleně najdou přijatelné kompromisní řešení, začít pracovat na změnách, které skutečně pomohou zdravotnictví, včetně práce v nemocnicích, proměnit v sektor atraktivní pro práci zdravotníků i nelékařských zdravotnických pracovníků. Nicméně to nemění nic na skutečnosti, že mladým lékařům rozhodně doporučuji sloužit co nejvíce.  

Doporučené

VZP plánuje zanedbatelný schodek

7. 12. 2023

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny schválila svůj návrh zdravotně pojistného plánu na rok 2024, už poněkolikáté plánuje schodek.