Přeskočit na obsah

Kde získám registraci pracovnika pro laboratorní metody?

Na dotaz do poradny Medical Tribune odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO.

 

Vážená kolegyně,

pro získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu pro povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (registrace) musíte splnit následující podmínky:

jako absolventka magisterského přírodovědného zaměření (uvedla jsem biologii) musíte absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz odborné zdravotnické laboratorní metody a následně specializační studium v oboru dle vašeho výběru. Obory specializačního vzdělávání naleznete v Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

Studium akreditovaného kvalifikačního kurzu i specializačního vzdělávání probíhají na IPVZ Praha. Podrobné informace naleznete na https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/akreditovane-kvalifikacni-kurzy/akreditovane-kurzy-a-ziskavani-zpusobilosti-k-vykonu-nelekarskeho-zdravotnickeho-povolani.

Zdroj: Medical Tribune

Doporučené