Přeskočit na obsah

Kdo se má finančně lépe? Policista nebo lékař?

Na otázky Medical Tribune odpovídá JUDr. Milan Štěpánek, předseda Nezávislého odborového svazu Policie České republiky.

Jaký je průměrný plat policisty bez služeb?

Průměrný  služební příjem byl u Policie České republiky v roce 2009 cca 33.300 Kč hrubého, v roce 2010 je pokles o cca 800 Kč. Údaj je však poněkud zavádějící, průměr je výrazně zvyšován služebním příjmem ve vyšších tarifních třídách. Průměrná tarifní třída je zhruba pátá (z celkem jedenácti), kde průměr není dosahován. Přesně  odlišit, zda se jednalo o služební příjem včetně příplatků je velmi složité vzhledem k počtu tříd i zatížení na jednotlivých územních útvarech nebo typech útvarů. Průměrný údaj hovoří o tom, že pohyblivé složky služebního příjmu byly v roce 2009 ve výši 6,5 %, pohotovosti a přesčasy samotné pak 2,7 %. Pojem „bez služeb“ nelze v této souvislosti přesně aplikovat, lze použít uvedené údaje o přesčasech. 

A nástupní plat policisty? 
 
Nástupní služební příjem policisty je cca 19 tisíc korun hrubého. 
 

  Související články:

 
O kolik korun poskočí plat policisty, pokud je vysokoškolsky vzdělaný?
 
Vysokoškolské  vzdělání hraje svou roli v zařazení do tarifní třídy, na kterou je příslušné VŠ vzdělání požadováno - od sedmé tarifní třídy výše (viz tabulka). Na toto místo nemůže být zařazen nikdo bez odpovídajícího vzdělání. Naopak ale může vysokoškolák sloužit v nižší tarifní třídě, bez toho aniž by byl rozdíl v příjmu mezi ním a příslušníkem s nižším vzděláním. Vysokoškolské vzdělání zde tedy nehraje roli). 
 
 
 Jaké příplatky ke svému platu ještě mohou policisté získat?
 
Služební  příjem příslušníka bezpečnostního sboru tvoří základní tarif, příplatek za vedení (pouze u vedoucích služebních funkcionářů), zvláštní (tzv. „rizikový“) příplatek, osobní příplatek (nenároková složka příjmu) a odměna (na odměny za současné situace nejsou prostředky). Základní  tarif se zvyšuje o 10 % příslušníkovi, který vykonává službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby. Na zvláštní příplatek má nárok příslušník, který koná službu ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách. Poskytování tohoto příplatku a jeho výše se řídí nařízením vlády o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách. Obecně lze říci, že „rizikový“ příplatek je stanovován podle psychické a fyzické zátěže, podle zařazení na územním nebo specializovaném útvaru. Velmi zkráceně pak, že odráží míru rizika služby. 
 
Na diskusním fóru na webu Policista.cz jsem si přečetla, že u policie se neproplácejí přípatky za přesčasy, neplatí se přípatky za soboty a neděle, neplatí se příplatky za noční. Je to pravda?
 
Příslušníkům bezpečnostních sborů nejsou poskytovány příplatky na noční službu ani službu ve svátek, rovněž tak nejsou propláceny přesčasy do limitu 150 hodin ročně. Tyto disproporce nebyly přes námi podniknuté kroky dosud odstraněny, novela zákona o služebním poměru dosud nebyla projednána a není naděje, že se tak v brzké době stane. 

Dá se říci, kolik hodin přesčasové  práce mají policisté v průměru?

To velmi záleží na zařazení policisty na konkrétním útvaru a služebním místě, stejně tak na místních podmínkách. Překonání limitu 150 neplacených přesčasových hodin ale není výjimkou. Takže jeden měsíc služby navíc. 
 
Existují nějaké limity počtu hodin přesčasové práce?
 
Příslušníkovi lze v důležitém zájmu služby nařídit výkon služby přesčas nejvýše v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce, a služební příjem je stanoven s přihlédnutím k případné službě přesčas (tedy přesčasy jsou zahrnuty ve stanoveném služebním příjmu). 
 
Jaké zaměstnanecké benefity poskytuje policie svým zaměstnancům?
 
Benefity, které jsou poskytovány, jsou odlišné podle jednotlivých krajských ředitelství. Většinou se jedná o příspěvky na stravování, které ovšem v posledních letech poklesly (raritou je např. stravenka v hodnotě 20,-- Kč). Možné jsou ještě příspěvky na rekreaci a na penzijní připojištění. 
 
Policisté mají po určité době služby u policie nárok na doživotní rentu. Po kolika letech a kolik procent z platu činí výsluhový příspěvek u řadového policisty, vedoucího oddělení, vedoucího územního odboru, náměstka krajského ředitele?
 
 Nárok na výsluhový příspěvek má příslušník, který vykonával službu alespoň po dobu 15 let, samozřejmě jsou zákonné podmínky, tedy důvody, které její poskytnutí vylučují. Základní výměra výsluhového příspěvku činí za 15 let služby 20 % měsíčního služebního příjmu, nejvýše může činit 50 % měsíčního služebního příjmu po třiceti letech služby (dále se nezvyšuje). Procentuální výpočet není odvislý od zařazení na služebním místě. 
 
Jaká je současná situace vyjednávání odborů o platech policistů? Chystají policejní odbory nějaké akce?
 
Poslední  akcí byla snaha o zachování platů pro všechny zaměstnance státní sféry v roce 2010 na úrovni roku 2009 (viz demonstrace dne 09. 12. 2009), tedy nejen pro policisty. Nicméně nyní aktuálně dochází na velké části krajských ředitelství ke snižování služebních příjmů cestou úpravy zvláštního příplatku. Důvodem jsou nedostatečné finanční prostředky oproti roku 2009. V tomto směru vedeme jednání s jednotlivými představiteli vedení krajských ředitelství. Nyní doplácíme na to, že se podařil nábor nových policistů, neboť kvůli úsporným opatřením nejsou prostředky na jejich pokrytí. Lze tedy předpokládat další restrikce. Musím se ale zmínit, že vedle příslušníků má policie i své  občanské zaměstnance, jejichž situace je v posledních letech výrazně horší, než u ostatních zaměstnanců státní správy. Přitom jsou součástí policie a jejich práce je nutná jako servis pro policejní služby.
 
 
Jaké jsou platy a benefity soudců? Čtěte zítra!
 
 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené