Přeskočit na obsah

Klaunská mise bez hranic

A01 zdravotní klaun Ukrajina DSCF9585_220311
Foto: Petr Jarčevský, umělecký ředitel Zdravotní klaun, o. p. s.

V současné době jsme svědky velké vlny solidarity a rychlé snahy o co největší pomoc Ukrajině, zejména tu materiální a finanční. Je ale velmi důležité nezapomínat ani na duševní stav těch, kterých se krize bezprostředně týká, a na traumata, která si s sebou můžou nést do budoucího života. I proto se Zdravotní klaun zapojil do pomoci uprchlíkům a pravidelně začal navštěvovat Asistenční centra pomoci v Praze a Ostravě a také pomáhat slovenským kolegům na hranicích.

Klauni zaujímají na pomyslné hierarchické stupnici vždy to nejnižší místo. To znamená, že kdokoli, pro koho klaunují, je vždy důležitější. Děti, jejich rodiče, ale i další osoby postižené válečným konfliktem stavíme do středu pozornosti, staráme se o jejich emoce, pomáháme jim znovu se spojit se sebou samým, poskytujeme jim bezpečný prostor k tomu, aby se mohli zasmát a znovu pocítit radost a „normálnost“.

Přestože je stěžejní činností Zdravotního klauna snižování stresu ve zdravotnických zařízeních, na extrémně krizové situace je připraven a pravidelně trénován i v rámci programu Emergency Smile. Mezinárodní klaunská organizace Red Noses International vystavěla tento speciální program právě pro účely pomoci na místě krizové situace, ať už jsou to například válečný konflikt, nebo humanitární katastrofa. Zdravotní klauni z České republiky se účastnili misí například v Kamerunu, Řecku, ale od roku 2015 pravidelně také na Ukrajině.

Všechny aktivity v rámci programu Emergency Smile jsou postaveny tak, aby při nich děti, mládež i dospělí zažívali radost a pozitivní emoce, aby se vypořádali se stresem a úzkostí a aby lépe zvládali nepřízeň osudu, která je zasáhla. Prostřednictvím hry nebo klauniády soustředíme jejich pozornost na to pozitivní a učíme je strategiím, které v krátkodobém i dlouhodobém horizontu zlepšují jejich schopnosti řešit problémy, sebedůvěru, odolnost a samostatnost.

Díky setkání s klauny se také děti žijící v těžkých krizových situacích cítí víc začleněny do kolektivu, osvojují si nové způsoby komunikace a interakce s ostatními. Zlepšují tedy vztahy mezi sebou, ale i třeba i s dobrovolníky a pracovníky humanitárních organizací na místě.

Jak to funguje?

Zdravotní klauni využívají na těchto speciálních misích hned několika formátů klaunských intervencí. Základem jsou klauniády, kdy Zdravotní klaun prochází celým prostorem, analyzuje emoce a nálady všech účastníků a rychle na ně reaguje. Klaunuje pro všechny, kteří jsou přítomni – malí, velcí, ale i personál. Tato intervence se tak dotýká nejen těch, se kterými je klaun v přímém kontaktu, ale i všech pozorovatelů okolo. Vzniká tak multiplikační efekt – rozbití atmosféry a pocit normálnosti se šíří po celém prostoru.

Často se nás lidé ptají, jak je to s jazykem a dorozumíváním. V tomto i dalších případech se pravidelně přesvědčujeme, že humor je bezbariérový i v lingvistickém slova smyslu. Zdravotní klaun bere každý problém jako příležitosti, včetně neznalosti jazyka. Je to jeden za základních principů klauna. I samotná situace nedorozumění je spouštěčem pro vtip a zažehnutím jiskry smíchu vedle všech dalších, o které Zdravotní klaun doslova zakopne a které získá díky perfektní analýze situace a nálady všech zúčastněných.

Petr Jarčevský, umělecký ředitel Zdravotní klaun, o. p. s.

Sdílejte článek

Doporučené