Přeskočit na obsah

Kolibříci šíří osvětu o alopecii

01-B01 ALOP Foto 1_Společné foto_kolibříci
Foto KOLIBŘÍCI POMÁHAJÍ, z. ú.

V České republice vznikla relativně nedávno organizace, která usiluje o osvětu široké veřejnosti o alopecii. Snaží se tak podpořit tisíce lidí, kteří v důsledku onemocnění přišli o vlasy. Cílem organizace KOLIBŘÍCI POMÁHAJÍ, z. ú., je, aby pojem alopecie znalo i každé malé dítě. Tak aby lidé trpící alopecií, zejména pak děti, nebyli nadále ve společnosti vystavováni nepříjemným pohledům a úsudkům okolí. Nyní organizace žádá o pomoc i odbornou veřejnost.

Kolibří rodina, jak říká zakladatelka a ředitelka organizace Lenka Šourková, vznikla spojením lásky, úcty, pokory a s velkým respektem ke všem, kteří procházejí nelehkou cestou životem. Jen malé procento laické veřejnosti má podle zakladatelky organizace KOLIBŘÍCI POMÁHAJÍ, z. ú., ponětí o tom, co alopecie je, jak k ní dochází a jak se projevuje. Lidé trpící alopecií jsou tak často ve společnosti vystavováni nepříjemným pohledům okolí, úsudkům o tom, že trpí nějakou smrtelnou chorobou apod. Zvláště citlivé je to zejména v kolektivu dětí. „Je pro nás velice důležité, aby všichni znali pojem alopecie. Proto děláme rozhovory s těmi, kteří alopecii mají, i s odborníky. Poskytujeme odbornou pomoc nejen lidem s alopecií, ale také členům jejich rodiny,“ vysvětluje činnost své organizace Lenka Šourková s tím, že organizace dokáže zprostředkovat také psychologickou pomoc. Kromě toho se Kolibříci snaží také o propojení samotných lidí s alopecií. Organizace pořádá různá setkání, kempy a další akce, kde se lidé s alopecií setkávají a mohou na nich sdílet své osobní příběhy, pomáhat si a podporovat se. Setkání se přitom mohou účastnit i rodinní příslušníci pacientů s alopecií. „Cílem je lidi s alopecií zapojovat do společnosti bez obav a bez ostychu, že nemají vlasy a že na ně bude každý divně koukat. Ti odvážnější, kteří už nemoc přijali, se účastní různých akcí a projektů, aby těm, kteří svou nemoc ještě nepřijali a stydí se, ukázali, že není se čeho bát a že jsou krásné bytosti i bez vlasů,“ zdůrazňuje Lenka Šour­ková význam socializace, která je narušena zejména u dětí s alopecií. Vedle všech zmíněných aktivit mají Kolibříci také svůj vlastní merch, díky kterému nejen šíří osvětu a pomoc, ale jeho prodejem také získávají i tolik potřebné finance pro svou činnost.

Putovní výstava fotografií

Foto KOLIBŘÍCI POMÁHAJÍ, z. ú.Kolibříci o sobě v uplynulém roce dali vědět také putovní výstavou portrétních fotografií. Projekt s názvem Poselství podpořil také moderátor Tomáš Drahoňovský, který stejně jako jeho sestra trpí alopecií. Velkoformátové barevné fotografie byly od loňského května k vidění v Plzni, Čáslavi, Pardubicích, Kutné Hoře, Olomouci, Jihlavě a Nové Pace. V současnosti lze vidět snímky v Praze. Fotografie zachycují lidi, kteří přišli o vlasy kvůli nemoci, nejčastěji alopecii, při které mizí i obočí a řasy. Na jiných fotografiích jsou známé osobnosti, které projekt podpořily. Do této skupiny patří například herec Igor Orozovič, Peter Pecha, olympijská běžkyně Marcela Joglová či zpěvačka Kateřina Pechová.

„Autorkou všech 22 snímků je fotografka Vendula Fantová. Na snímcích je vždy QR kód, který vede na stránku s informacemi, kdo je na fotkách zachycen a jaké má poselství,“ vysvětluje Lenka Šourková. „Lidé s alopecií bývají více uzavřeni do sebe, takže se většinou moc rádi nefotí. Našim cílem je zvýšit jim sebevědomí a šířit osvětu o nemoci, o které toho stále mnoho nevíme. V nejobecnější rovině je poselstvím projektu myšlenka, že všichni jsme dokonalí takoví, jací jsme,“ dodala.

Projekt podpořila řada známých osobností

Foto KOLIBŘÍCI POMÁHAJÍ, z. ú.„Přiznám se, že jsem donedávna o této nemoci moc nevěděl, a tedy jsem jí nevěnoval pozornost. Tenhle projekt se mi líbí i právě proto, že na nemoc upozorňuje a dělá osvětu,“ prohlásil Orozovič. Na otázku, zda by si dokázal představit život bez vlasů, odpovídá: „Dovedu, ale nechci. Samozřejmě jako chlap, a taky v tomhle ‚zkušenějším‘ věku, bych se s tím dokázal srovnat. Ale pro někoho to může být dost traumatizující, zvlášť pro dívky a ženy.“

„Nikdy jsem lidi s alopecií nevnímal nějak jinak, nikdy jsem si ani neuvědomoval, že bych je nějak rozdílně vnímat měl. Spíš u mladších dětí je důležité, aby se nestávaly terčem posměchu svých vrstevníků, kdy nevědomá šikana nebo ‚humorné‘ narážky můžou velmi ovlivnit psychiku dítěte,“ uvedl další známý účastník focení, herec Peter Pecha. „Jsem rád, že se objevuje projekt, který se snaží na toto onemocnění upozornit, a rozšířit tak povědomí o alopecii. A jsem rád, že je to touto formou, a ne fackou na Oscarech,“ dodal Pecha s připomínkou incidentu, kterého se dopustil americký herec Will Smith při předávání cen Akademie filmového umění a věd, když hájil čest své ženy, která trpí alopecií. 

K VĚCI...

Výzva odborné veřejnosti – Lenka Šourková
Sháníme lékaře z celé České republiky. Pokud se zabýváte léčbou alopecie a máte zájem s námi spolupracovat, prosím napište nám na e‑mail na info@kolibricipomahaji.com nebo volejte +420 777 824 980.
Vše o činnosti, záměrech a aktivitách organizace KOLIBŘÍCI POMÁHAJÍ, z. ú., a možnostech zapojení se do pomoci naleznete na webu kolibricipomahaji.com

Sdílejte článek

Doporučené