Přeskočit na obsah

Krajské nemocnice Královéhradeckého kraje smazaly ztráty

nachod_areal_15
Foto: www.nemocnicenachod.cz

Nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje oznámily hospodářské výsledky za rok 2021, a ty byly velmi příznivé. Letos ale pociťují nárůst cen a dosáhnout kladného výsledku bude náročné.

Zejména díky mimořádným příjmům nemocnic z testování a očkování proti Covid-19 a kompenzačním mechanismům Ministerstva zdravotnictví ČR hospodařily Krajské nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje v loňském roce s kladným výsledkem, uvedlo tiskové oddělení holdingu. Nemocnice vyrovnaly zbývající ztráty minulých let. Ty v roce 2020 činily za všechny krajské nemocnice téměř 85 milionů korun.

Do holdingu patří Oblastní nemocnice Náchod, která za rok 2021 dosáhla hospodářského výsledku 181 milionů korun po zdanění, Oblastní nemocnice Jičín s výsledkem 3,3 milionu korun po zdanění, Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem s bilancí 3,7 milionu korun a Oblastní nemocnice Trutnov s výsledkem 15,4 miliony korun.

Celková bilance umožňuje nemocnicím uhradit především ztráty minulých let, doplnit rezervní fondy pro posílení kapitálové stability a také doplnit sociální fondy pro zohlednění potřeb zaměstnanců nemocnic, uvádí holding v tiskové zprávě a doplňuje: „Výsledek hospodaření nemocnic byl výrazně podpořen také výší podpory poskytované Královéhradeckým krajem v rámci vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby. Díky němu mohou být zachovány zdravotnické služby, které jsou pro obyvatele kraje potřebné, ale úhradové mechanismy zdravotních pojišťoven je nezohledňují a bez podpory zřizovatele nemocnic by tak byl jejich provoz výrazně ztrátový.“

Rozdíly ve výsledku hospodaření mezi jednotlivými nemocnicemi byly podle vedení zdravotnického holdingu do velké míry dané tím, jakou měla ta která nemocnice kapacitu na standardní provoz, covidovou péči a na mimořádné doplňkové činnosti během pandemie covidu.

„Hospodaření nemocnic v roce 2021 odpovídalo trendu patrnému i v jiných krajích. Zejména tam, kde bylo možné z hlediska technické a personální vybavenosti navýšit objem služeb spojených s testováním, očkováním, ale i péčí o pacienty s covid-19 a zároveň nebylo nutné výrazně omezit provoz dalších oddělení, vidíme výrazně pozitivní výsledek hospodaření. To se týká Oblastní nemocnice Náchod a Oblastní nemocnice Trutnov, zatímco v našich dalších nemocnicích, Oblastní nemocnici Jičín a Městské nemocnici ve Dvoře Králové, vidíme sice solidní, ale nikterak vysoký kladný výsledek. V těchto nemocnicích nebylo zcela možné zmíněná opatření implementovat, čemuž odpovídá i jejich konečná bilance. Jsem velmi rád, že se podařilo zcela vyrovnat historicky nakumulované ztráty a že jsou naše nemocnice také kapitálově stabilnější. Samozřejmě se do budoucnosti díváme střízlivým pohledem a připravujeme se na znatelně hubenější roky co do výše úhrad zdravotních pojišťoven, což v kombinaci s výrazným nárůstem cen nejen energií bude znamenat citelně horší výsledky za rok 2022,“ zhodnotil aktuální ekonomickou situaci předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.

Pomohlo by srovnání základních sazeb

Jak na dotaz MT ředitel Halajčuk upřesnil, očekávání citelně horších výsledků v roce 2022 v praxi znamená, že se nemocnice snaží dosáhnout pozitivního výsledku, byť by to byla „černá nula“.

„Nárůst cen pociťujeme na denní bázi, zatím se daří do jisté míry zmírňovat jeho dopady neustálým tlakem na dodavatele léků, spotřebního zdravotnického materiálu a služeb. Opětovně se nám osvědčil náš systém centrálních dodávek prostřednictvím našich koncernových společností Královéhradecká lékárna a.s. a Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Významným příspěvkem je také vstřícný přístup Královehradeckého kraje, který prostřednictvím navýšení objemu plateb závazku veřejné služby o 60 mil. Kč pokryje skokové zdražení cen energií ze začátku letošního roku,“ podotkl Halajčuk. Nemocnicím v Královéhradeckém holdingu by v dnešních ekonomicky složitých časech také pomohlo narovnání historických nerovností v úhradách, na které doplácí. „Krajské nemocnice by více než kdy jindy potřebovaly dlouho slibované srovnání výše základních sazeb úhrad zdravotních pojišťoven, popřípadě alespoň zkrácení doby úhrad poskytnuté a vykázané péče,“ uvedl Halajčuk.

Za poslední tři roky se u nemocnic podařilo postupně snižovat a následně zcela vyrovnat nakumulované ztráty minulých let v celkovém objemu 171 milionů korun.

Sdílejte článek

Doporučené

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě…