Přeskočit na obsah

Kuřáci se srdečním onemocněním by mohli získat pět zdravých let tím, že přestanou kouřit

kouření, cigareta
Foto: shutterstock.com

Podle výzkumu prezentovaného na vědeckém kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) Preventive Cardiology, který se konal na přelomu března a dubna 2022, prodlužuje odvykání kouření život o stejný počet let bez srdečních chorob jako tři preventivní léky dohromady.

„Přínosy odvykání kouření jsou ještě větší, než jsme si uvědomovali. Naše studie ukazuje, že zbavit se tohoto zlozvyku se zdá být stejně účinné jako užívání tří léků k prevenci infarktů myokardu (IM) a cévních mozkových příhod (CMP) u pacientů s předchozím infarktem nebo zákrokem na roztažení ucpaných tepen. Pacienti by mohli získat téměř pět let zdravého života,“ řekla autorka studie dr. Tinka Van Trierová z Amsterdam University Medical Centre v Nizozemsku.

Tato analýza se podle ní zaměřila na kuřáky, kteří prodělali IM a/nebo podstoupili implantaci stentu nebo operaci bypassu. „Tato skupina je vystavena zvláště vysokému riziku dalšího IM nebo CMP a přestat kouřit je potenciálně nejúčinnějším preventivním opatřením,“ dodala.

Studie použila údaje od 989 pacientů ve věku 45 let a starších, kteří stále kouřili alespoň šest měsíců po IM a/nebo po implantaci stentu nebo operaci bypassu. Průměrný věk byl 60 let a 23 procent tvořily ženy. Pacienti byli vesměs dobře léčeni standardními preventivními léky (protidestičkové léky, statiny a léky na snížení krevního tlaku). Střední doba od IM nebo zákroku byla 1,2 roku.

Vědci použili model SMART‑REACH (dostupný na u‑prevent.com) k odhadu zisku ve zdravých letech, tedy bez IM nebo CMP, pokud pacienti přestanou kouřit. Také vypočítali zisk ve zdravých letech, pokud pacienti pokračovali v kouření, ale užívali tři další léky k prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Tyto tři léky zahrnovaly kyselinu bempedovou, inhibitory PCSK9, které snižují LDL cholesterol, a kolchicin, protizánětlivou terapii. Vědci zjistili, že odhadovaný přínos odvykání kouření se zdá být srovnatelný s použitím všech tří farmaceutických léčebných postupů. Odvykání kouření vedlo k zisku 4,81 roku bez nežádoucích příhod, zatímco tři léky dohromady poskytly zisk 4,83 roku bez nežádoucích příhod. „To naznačuje, že odvykání kouření je velmi důležitým krokem k prodloužení života člověka ve zdraví,“ řekla dr. Van Trierová, podle níž je důležité si uvědomit, že analýza navíc nezohledňovala další výhody vzdání se návyku – například respirační onemocnění, onkologická onemocnění a dlouhověkost.

„Odvykání kouření zůstává základním kamenem prevence IM a CMP, zlepšení celkového zdraví kdykoli a v jakémkoli věku. Víme, že kouření cigaret je zodpovědné za 50 procent všech úmrtí kuřáků, kterým lze předejít, z nichž polovina je způsobena kardiovaskulárními chorobami. Vzdát se cigaret po IM je spojeno s lepším přežitím ve srovnání s přetrvávajícím kouřením,“ uzavřela dr. Van Trierová.

Doporučené