Přeskočit na obsah

Kvalitní řízení zdravotnictví je zásadním úkolem dneška

Aktuální situace s sebou nese jak nutnost pečlivého plánování, tak nezbytnost rychlé realizace takových změn, které pomohou řešit akutní problémy. Každý krok s sebou ale nese určitou míru nejistoty a má-li být vše úspěšně zvládnuto, je třeba, aby vedoucí pracovníci mohli stavět na svých znalostech a zkušenostech. Což se ovšem snadno řekne.

Získání odpovídajících znalostí a zkušeností je zpravidla dlouhodobým procesem, nicméně čas je právě tím, čeho se nám dnes nedostává. Je třeba najít zkratku, ale přitom se nesnížit ke kompromisům.

Ideálním přístupem je získání potřebných znalostí a zprostředkovaných zkušeností od špiček z oboru. Nejlépe v osvědčené vzdělávací instituci, která je schopna - v současné době nejlépe i on-line - zajistit kvalitní předávání know-how. Takové požadavky jednoznačně splňuje prestižní MBA škola Business Institut, která je známa mimo jiné i velmi zajímavým studijním programem MBA Management zdravotnictví.

Tento studijní program byl navržen speciálně pro manažery zdravotnických a sociálních zařízení všech typů i forem vlastnictví. Mezi klíčové oblasti, s nimiž se studenti v rámci programu seznamují, patří systém řízení zdravotnických zařízení, přičemž důraz je kladen na specifika managementu v této oblasti, řízení lidských zdrojů, projektové řízení a právní úpravy zdravotnictví. Velká pozornost je věnována rovněž financování, řízení vztahů s klienty a problematice rizik při poskytování zdravotní péče. Významnou součástí studijního programu jsou i diskuse věnované morálce a etice, komunikaci a společenské odpovědnosti.

MBA Management zdravotnictví lze na Business Institutu studovat 100% online. Studium přitom zásadně usnadňuje propracovaná e-learningová platforma s kompletními studijními materiály, s informacemi o studiu a milionem online titulů včetně kvalitních vědeckých článků. Studovat tedy lze skutečně kdykoli a odkudkoli.

Manažeři zdravotnických i sociálních zařízení, ale třeba i manažeři farmaceutických společností, lázeňských zařízení či pojišťoven ocení nejen obsah programu, ale i skutečnost že se výuka MBA soustředí na získání dovedností okamžitě využitelných v praxi. Výuku proto zajišťují odborníci, kteří se se studenty dělí o cenné zkušenosti získané dlouholetou prací v oboru.

A jak studium hodnotí jeho absolventi? Dejme slovo lékařce Denise D.: „Na studiu MBA v Business Institutu – Management zdravotnictví - jsem kvůli dostupnosti velmi uvítala možnost absolvovat online formu studia, která byla v daném okamžiku pro mě jedinou možností. Díky videopřednáškám a konzultacím prostřednictvím studentské sekce byla tato forma osobnější a interaktivnější. Studium jsem si zvládla sladit s ostatními pracovními a soukromými povinnostmi. Oceňuji profesionální, vstřícný a ochotný přístup ze strany studijního oddělení i lektorů. MBA studium změnilo můj pohled na množství témat a problémů v pracovním životě a určitě ho vnímám jako pozitivní volbu osobního a profesního rozvoje.“

Studijní program MBA Management zdravotnictví na Business Institutu je skvělou příležitostí k osobnímu růstu v krásném, ale náročném oboru zdravotnictví. Studium lze zahájit kdykoli podle potřeb uchazeče, není tedy žádný důvod váhat.

 

Zdroj: Komerční sdělení

Sdílejte článek

Doporučené