Přeskočit na obsah

Lékaře čeká zkouška odvahy a jednoty

MUDr. Šárka Drinková, Havlíčkův Brod

Lékaři přijímají iniciativu velice kladně. Podpisy sbíráme, nemáme zatím rozdané výpovědi na všechny oddělení. Ale na většině oddělení, kde jsme souhlasy rozdali, se jedná o nadpoloviční většinu, na některých odděleních je to až 90%. Dovedu si představit, že dám ke konci roku výpověď.

DÁLE ČTĚTE:

Proč podat hromadnou výpověď lékařů

MUDr. Jaroslav  Liška, nemocnice Domažlice

Téma je diskutováno, část lékařů se již slovně souhlasně vyjádřila. Ano, chystáme se při setkání místní organizace LOK shromáždit podpisy. Plně souhlasím, zedníka na stavbu svého rodinného domku jsem nesehnal levněji než za průměrnou mzdu ve státě a myslím si že plně kvalifikovaný lékař má mnohem náročnější a zodpovědnější povolání než zedník. Domnívám se, že tento požadavek odpovídá rozdílu náročnosti a odpovědnosti jejich práce.

Není vůbec těžké si představit, že dáme výpověď -  jak nyní, tak na Silvestra. Problémy v naší nemocnici stran přesčasové práce či určitých benefitů pro oddělení s chybějícími lékaři mě donutily o takové možnosti zcela reálně uvažovat již před pár týdny. Osobně strávím v práci běžně měsíčně 160 hodin základní pracovní doby a dále šest všedních a dvě víkendové služby (tedy cca 140 hodin ve službě) - celkem tedy každý měsíc 300 hodin. To jest doma se vyskytuji zřídka, ale jsem docela normální člověk a občan ČR a nikoli otrok, tak si myslím že mám  stejně jako kterýkoli jiný občan této země nárok na odpočinek, nějaký soukromý život či rodinu. Tohle nemá pražádnou souvislost s "tzv. lékařskou etikou", "medicínou jako posláním a nikoli povoláním", i když těmito hesly volá závistivá nelékařská veřejnost po ztrestání nenasytných lékařů.

MUDr. Jana Vedralová, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Teprve v naší nemocnici začínáme, akce podpisů se rozbíhá, s číslem zatím nelze nijak počítat. Výpověď už mám přichystanou.

MUDr. M. Serbák, chirurgické oddělení Litomyšlské nemocnice a.s.

Lékaři v naší nemocnici výzvu podporují, z našeho oddělení ji zatím z 10 lékařů podepsali čtyři lékaři. Nedovedu si zatím představit, že dám výpověď. Ne že bych ji nepodepsal, ale nevěřím v masovost této akce. Myslím si, že ve finále to podají jen jednotlivci. O jednotě lékařského stavu si nedělám iluze – viz sněmy komory a volby do jejího čela. Mimo to, asi jako každý lékař v mém věku mám na krku dvě hypotéky a dva stavební úvěry. A banky moji spokojenost, respektive nespokojenost se stavem zdravotnictví a přístupu ministerstva k jeho řešení opravdu nezajímají. Myslím, že spíše vyřeší tento problém pravicový ministr. S levicovým vedením skončíme jako Řecko a Maďarsko. Máme k nim už dobře nakročeno.

MUDr. Jan  Kábrt, předseda MO LOK Příbram

K této výzvě se staví většina lékařů u nás velmi kladně, doufají že vše doběhne do zdárného konce a lékař konečně bude zaplacen jako normální člověk s vysokoškolským vzděláním a velkou zodpovědností. Podpisy sbíráme od úterý, takže zatím fakticky nemáme žádné podpisy. Uvidíme, kolik lékařů se nakonec přidá, mladí lékaři určitě, nemají co ztratit, ale u starších kolegů nevím. Vzhledem že jsme a.s. tak většina starších kolegů mají smluvní platy a jistě by neradi o ně přišli. Uvidíme. Samozřejmě, souhlasím s navýšením mzdových tarifu, trojnásobek po atestaci si myslím, že je minimum, ale rozhodně nyní nemůžeme žádat ihned navýšení platů jako mají v  Německu či jinde v západní Evropě. Opravdu není možné aby v 21.století lékaři brali méně než zedník na stavbě. Nevím potom, k čemu nám je vysokoškolské vzdělání. Jinak se v tomto státě nic nestane. Pokud bude ohrožena péče o pacienty, pak možná politici schválí urychleně zvýšení platů. Je to sice drsné ale nevím jakými metodami bychom měli uspět. Běžná vyjednávání nemají smysl, politici skoro nikdy nereflektují na naše žádosti. A nemocnice, která má poskytnout všechnu péči, není rozhodně žádná továrna na nemocnice. Tak se rozhodně nemohou zdravotníci platit podle hospodářského výsledku.

MUDr. Pavel Lipták, nemocnice Prachatice

Ekonomicky úspěšná nemocnice se rozpadá – nejsou lékaři  (toto není politická propaganda ale realita). Tudíž nemá smysl podávat výpovědi.

MUDr. Zdeněk Bytel, Klatovy

Podpisy teprve začneme sbírat, aktuálně probíhá rozšiřování dalších informací o celé akci mezi všechny lékaře i SZP.

MUDr. Eva Pauchová, nemocnice Prachatice

Lékaři u nás v nemocnici se k výzvě staví vcelku pozitivně, leč skepticky. Podpisy zatím nesbíráme. S požadavkem trojnásobku průměrného platu naprosto souhlasím. Pokud budu vidět jednotu lékařů, tak dám ke konci roku také výpověď.

Lékař z mimopražské fakultní nemocnice (nepřál si být jmenován)

Druhoatestovaní lékaři jsou vyčerpaní systémem, poškozuje to jejich osobní životy, myslím, že by měli mít hlavně normální čas strávený v práci. I pro ně považuji poměrné vzýšení na trojnásobek vzhledem k populaci za adekvátní. Pracuji v ministerstvem řízené nemocnici, aktuálně si stěžuji hlavně na nepřiměřenou pracovní náplň, která se nedá v osmihodinové pracovní době stihnout. Dovedu si představit, že za určitých okolností se připojím. Ptáte se, zda tento problém bude chtít řešit spíše pravicový nebo levicový ministr zdravotnictví. Nejsem si jistý, že to kdokoli z nich řešit bude. Je to podobné jako v Řecku. Tak dlouho byla zatajovaná pravda, že až se provalí, populace ji nepřijme.

MUDr. Toman Šenk, předseda MO LOK-SČL Mělník

Doposud oslovení členové i nečlenové MO LOK-SČL v naší nemocnici v naprosté většině souhlasí s oprávněností požadavků formulovaných sněmem. Na sněm jsme na úvod kampaně z naší nemocnice přivezli 20 podpisů z cca 70 lékařů pracujících v naší nemocnici. Za 24 hodin po sněmu se připojilo již několik dalších kolegů a pevně věřím, že se postupně v průběhu kampaně přidá většina ostatních. Kampaň opravdu považuji teprve za zahájenou. S minimální mzdou, resp. platem pro plně kvalifikovaného lékaře ve výši 3 násobku průměrného výdělku, navíc z předminulého roku, jednoznačné souhlasím. Výpověď už leží v šuplíku mého stolu.

MUDr. Antonín Gabera, Ústí nad Labem

V naší nemocnici jsme začali s informováním lékařů na místních webových stránkách a připravuji na toto téma schůzi. Byl informován i ředitel akciové společnosti. Akce je dobrovolná a myslím, že kolik lékařů se přidá, bude hlavně záležet na výsledku voleb a chuti následující vlády něco s českým zdravotnictvím udělat. Lékaře myslím není potřeba přesvědčovat, protože ti, kteří pracují v nemocnici, vědí jaké mají podmínky k práci, jaké je jejich skutečné finanční ohodnocení, počty přesčasových hodin, jak hrozný je systém vzdělávání, jak nespravedlivý je systém pojišťoven a další. Přesvědčit by se měli politici, kteří tento problém dlouhodobě neřeší a zneužívají zaběhnutý systém, který zdravotníky vysává a počet lékařů a sester tak ubývá. Počty lékařů, kteří s kampaní souhlasí neeviduji, protože lékaři své vyjádření mohou směrovat přímo do centra LOK-SČL. Počty by také mohly být zneužity a mohla by vzniknout mylná představa, že je kampaň vedena proti nemocnicím. To, jestli lékař nepodepíše neznamená, že s kampaní nesouhlasí. Připravenost dát výpověď, je z mého pohledu hlavně akt zoufalostí nad celým zdravotnickým systémem. Dát výpověď je pro mě akt hrdinství. Řada kolegů má malé děti, hypotéky, splátky, ale přesto všechno je situace natolik vážná, že se do kampaně přidali, byť je na konci při neúspěchu jednání s politiky čeká výpověď.

S navrženým finančním ohodnocením souhlasím. Škoda, že média masírují občany lživými údaji o tom, kolik si vydělá lékař a do průměrného platu zahrnují odměnu za množství přesčasové práce. Po 10 letech práce ve zdravotnictví, se třemi atestacemi, na vysoce specializované jednotce intenzivní péče mám základní plat 23900,- Naštěstí pro nedostatek lékařů mám ještě navíc odměnu za 80-120 hodin přesčasové práce za měsíc. Tohle ale asi nikdo slyšet nechce. Pokud nedojde ke změně, jsem připravený dát na Silvestra výpověď. Nabídek ze zahraničí jsem měl už několik, v ČR mne drží zejména rodina a také to, že když odejdu, tak se mým kolegům zase navýší práce přesčas a neužijí si ani svojí rodinu. A to nepřeji nikomu.

MUDr. Antonín Jedlička, Strakonice

Akce Děkujeme, odcházíme má v naší nemocnici podporu většiny lékařů, a to jak členů tak i nečlenů LOK. Podpisy sbíráme, vzhledem k tomu, že akce je teprve v plenkách nemůžu Vám říct, že máme 100 % podpisů. Konkrétní čísla jsou tato: V nemocnici pracuje asi 70 lékařů, z těchto lékařů se již k výzvě připojilo necelých 40% lékařů (přesné číslo je 27 podpisů). Samozřejmě není konečné a všichni lékaři jsou dlouhodobě tak rozčílení a nespokojení, že počítám s podporou blížící se spíš k 90%. Co se týče požadavku na trojnásobek průměrného platu. Samozřejmě, o výši platu nelze vůbec diskutovat. Z mého pohledu je tento požadavek spíše podhodnocen. Brát za práci, kterou nemocniční lékaři vykonávají a za nasazení s jakým pracují, mzdu, za kterou žádného řemeslníka (při vší úctě k nim) ani nezvednete ze židle, je absurdní a pro celou společnost ostudné. Názory našich spoluobčanů na internetu nemají smysl vůbec komentovat. Takové věci, které se můžeme dočíst, může snad napsat jenom člověk bez kousku zdravého rozumu a nebo člověk, který se pohybuje zcela mimo realitu.

Já osobě si dovedu rozhodně  ředstavit, že na konci roku dáme výpověď. Ani já, ani žádný z mých kolegů se rozhodně nemusíme obávat toho, že zůstaneme nezaměstnanými.

MUDr. Michal Mára, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Lékaři v naší nemocnici se staví k akci nejspíše pozitivně, ale nemám přesnější přehled.  Podpisy nesbírám. Dovedl bych si představit, že dám výpověď, pokud by byly určité záruky, že to k něčemu bude dobré.

MUDr. Jan Vorel, nemocnice Český Krumlov

Lékaři u nás se k akci staví pozitivně. S akcí teprve začínáme. Nemám žádný problém s tím, že bych podal výpověď. 

MUDr. Peter Igaz, Karlovy Vary

Podpisy sbíráme, je to zatím asi polovina všech lékařů nemocnice, ale u spousty oddělení jsem ještě nebyl. Měli jsme nyní měli mnohem více práce s organizováním a koordinací výpovědí z přesčasové práce v naší nemocnici, což ještě pořád není u konce. Atmosféra na posledním celorepublikovém sjezdu LOK-SČL a nakonec i tato výzva, která tam byla prezentována, byly pro nás velkou inspirací k zahájení našeho protestu. Uvědomili jsme si, že nejsme sami.
Myslím, že tato výzva má šanci přetavit celorepublikovou dlouholetou vyčerpanost lékařů z extrémního přetížení a přehlížení do konkrétní podoby. Ptáte se, zda souhlasím s tím, že je nutné navýšit plat plně kvalifikovaného lékaře na trojnásobek průměrného platu. V současné společnosti tržního hospodářství jinou metodu motivace a ocenění nevyznáváme, což je mně osobně líto, ale zde můj názor není rozhodující. Proto v současné době, za současných podmínek si myslím, že je to minimálně adekvátní ohodnocení. Já osobně bych si dovedl představit, že v případě nutnosti dám ke konci roku výpověď.

MUDr. Bejvančický, předseda LOK FN Plzeň

Podpora je malá, spíše ústní než faktická. Zatím ji podpořili jen lékaři některých oddělení, připravujeme se ale k rozsáhlejší akci. Tabulkové platy jsou směšné - aby profesor, šéf kliniky bral čtvrtinu toho, co praktik za kapitace je neuvěřitelné a dále neudržitelné. Výpověď zatím nechystám, pokud se však situace dále bude zhoršovat nemohu to vyloučit. Mám pracovní nabídky jak z ČR z privátního sektoru, tak ze zahraničí.

 MUDr. Petr Volšanský, předseda MO LOK Oblastní nemocnice Kolín

Z našich lékařů odešlo od začátku roku asi 10 do jiných nemocnic, zpátky na slovensko nebo do ciziny asi 10. Ostatní se chovají mimořádně pasivně, většina se buď snaží přežít nebo hledají podobné cesty ven. Podpisy nesbíráme. Vzhledem k pasivitě lékařů a jejich negativismu se nám to zdá zbytečné. Máme 120 lékařů na plný úvazek. Bezesporu souhlasím, myšleno bez služeb. Služby naše platy totálně deformují a nelze je započítávat. Ale politici budou raději stavět nemocnice než platit lékaře. Víme proč. Já osobně si neumím představit, že dám letos na Silvestra výpověď, pokud se situace pro mě podstatně nezhorší.

(ivb), www.tribune.cz 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené