Přeskočit na obsah

Lékárníci vstupují do symbolické stávky

V návrhu ministerstva zdravotnictví se v drtivé většině navýšily finanční prostředky pouze do lůžkových oddělení, přestože jsou finanční prostředky potřebné a především mnohem efektivnější v ambulantním sektoru. Proto se lékárníci připojují v protestu k praktickým lékařům i ambulantním specialistům, aby upozornili na zvůli státních úředníků a na netransparentní systém financování zdravotnictví. Vznik úhradové vyhlášky nemůže být poplatný momentálním politickým tlakům a zájmům, ale musí respektovat odborný konsenzus.

“Nechápeme, jak může takto jednostranně rozhodovat člověk z pozice ministra, který je jako bývalý a budoucí ředitel fakultní nemocnice ve střetu zájmů. Ani jedna z našich připomínek nebyla zapracována. Není možné, aby o úhradové vyhlášce rozhodoval jeden člověk, nikoli odborný poradní orgán ministerstva,” řekl k situaci PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

Během tří let byly v České republice zavřeny desítky tzv. jedinečných lékáren a dalších 600 je existenčně ohroženo. Podle České lékárnické komory není možné ohrožovat dostupnost zdravotní péče na venkově nesystémovým postupem ministerstva zdravotnictví.

Lékárníci požadují:
  1. dorovnání příjmu prostřednictvím úhradové vyhlášky jako ostatním zdravotníkům,
  2. principiální změnu financování lékárenské péče,
  3. spravedlivý přístup ministerstva zdravotnictví ke všem typům zdravotnických zařízení.

Zdroj: ČLnK

Sdílejte článek

Doporučené

Bodnár: VZP chce více podporovat prevenci

24. 11. 2021

I když si Všeobecná zdravotní pojišťovna bude muset v příštích letech více hlídat náklady, u cílených bonifikací pro lékaře, které podporují prevenci…