Přeskočit na obsah

Lékařské fakulty pomáhají ukrajinským medikům

A5 shutterstock_580679443
Foto: shutterstock.com

České lékařské fakulty vnímají obtížnost situace, zároveň však chtějí zachovat kvalitu studia. Krátce po vypuknutí války nabídly univerzity studentům z Ukrajiny mimořádná stipendia, která jim mají v těžké finanční a rodinné situaci pomoci dostudovat.

Ukrajinský ministr zdravotnictví požádal Česko, aby jejich lékařům a zdravotníkům nenabízelo dlouhodobou spolupráci. Získané zručnosti a znalosti by pak po skončení války mohli uplatnit doma na Ukrajině. Podobnou cestou mohou jít i medici, kteří se plánují vrátit domů. Univerzity jim nyní nabízejí dočasné stáže, takzvané free movers, které zahrnují možnost účasti na výuce v českém jazyce, bez statusu studenta fakulty a bez absolvování zkoušek. V tomto případě není cílem přijetí studenta k řádnému studiu, ale zajištění kontinuity jeho původního vzdělávání, ke kterému se vrátí na Ukrajině po skončení války. Eventuálně bude připraven na budoucí přijímací zkoušky na lékařskou fakultu v Česku.

Jak pro MT uvedl proděkan pro studium a výuku 3. LF UK v Praze MUDr. David Marx, Ph.D., v souvislosti s rozhodnutím MŠMT je pro ukrajinské studenty vypsán stážový program free mover, do kterého se postupně přihlašují, přičemž jim ministerstvo školství vyplácí měsíčně stipendium 15 000 Kč. V rámci programu mohou navštěvovat v Česku výuku, avšak primárně je nyní program určen k tomu, aby navštěvovali jazykovou výuku a byli případně připraveni na přijetí ke studiu, pokud se pro ně u nás rozhodnou, případně k přestupu. Podmínkou studia v češtině je znalost jazyka minimálně na úrovni C1.

„Nyní máme u nás na 3. lékařské fakultě přihlášených devět mediků napříč všemi ročníky, ale situace se mění, stále přicházejí nové přihlášky,“ uvádí proděkan Marx s tím, že výuka českého jazyka začíná na přelomu dubna a května, takže v tuto chvíli se studenti postupně usazují. Z ročníku, do kterého jsou zařazeni, je jim vždy přidělen někdo, kdo umí ukrajinsky nebo rusky. Vzhledem k tomu, že nemohou chodit na praktickou výuku, navštěvují hlavně přednášky, případně semináře. „Navíc je potřeba brát v potaz to, že hodně lékařských fakult na Ukrajině vyučuje online. Takže studenti pak často kombinují studium tak, že poslouchají nahrávky z domova, protože jejich primárním cílem je, aby se vrátili a pokračovali ve studiu ve své zemi. Studium na českých lékařských fakultách je tedy v těchto týdnech kombinace jazykové přípravy a vzhledem k tomu, že končí semestr, spíše odborných exkurzí na fakultě a studia z domova,“ vysvětluje.

Již od začátku ruské invaze se ukrajinským studentům snaží pomáhat i 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Mimo jiné pro ně otevřela možnost stážovat na fakultě jako free mover ještě v aktuálně probíhajícím semestru. Prvních devět mediček z ukrajinských univerzit již splnilo kritéria, a budou se tak moci zapojit do výuky. Dle kapacit a svých jazykových schopností se zařadí buď do českého, nebo anglického studijního programu.

„Jako lékařská fakulta vnímáme kritickou situaci ukrajinských studentek a studentů lékařství na ukrajinských univerzitách. Těm, kteří přicházejí do naší země, bychom dle možností chtěli umožnit pokračovat aspoň v části výuky,“ vysvětluje děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka a dodává, že fakulta hodlá ukrajinské studenty medicíny podporovat dlouhodobě: „V delším časovém horizontu budeme připravovat pomoc nejen jednotlivým studentům, ale ukrajinskému lékařskému školství obecně, například i spolupracovat v oblasti distanční výuky. Jsme si vědomi, že mnozí z ukrajinských mediků pomáhají a budou pomáhat doma na Ukrajině. I u nich je třeba myslet nejen na první týdny, ale také na dlouhodobou pomoc,“ uvedl.

I na 2. LF UK v Praze se do programu free mover hlásí především medičky. Podle slov asistentky děkana Bc. Marie Hejlové registrují aktuálně 11 uchazečů, s nimiž se v pátek 29. 4. sejde děkan fakulty, a od května zahájí freemoverský program v podobě stáží, jako je tomu na všech ostatních lékařských fakultách. „Jsme připraveni na další zájemce, na našem webu máme výzvu, na kterou se mohou přihlašovat. Vzhledem k tomu, že muži nemohou Ukrajinu opustit, jedná se především o uchazečky,“ doplnila.

Psychologická pomoc i stipendia

Stáže jsou nyní garantovány do konce letního semestru. V jejich rámci budou moci studenti z Ukrajiny navštěvovat jak vybrané teoretické ústavy, tak některá klinická výuková pracoviště. Zároveň se budou učit česky, aby se mohli přihlásit k řádnému studiu v přijímacím řízení do studia v akademickém roce 2023/2024. Když uspějí, mohou si pak nechat některé předměty uznat, aby mohli rychleji postoupit do vyšších ročníků. Program „free movers“ by měl pokračovat i v dalším, zimním semestru, jeho organizace se bude odvíjet podle situace na Ukrajině. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvolní na podporu ukrajinských studentů prostředky ve výši 150 milionů korun. Univerzita Karlova nabízí studentům kromě stipendijní podpory také ubytování na kolejích a stravu.

Na 1. LF UK v současnosti studuje 50 ukrajinských studentek a studentů v běžných studijních programech a dalších 150 se letos ke studiu na největší české lékařské fakultě hlásí (z celkových letošních 6 000 uchazečů). Kromě psychologické pomoci, kterou pro ně fakulta připravila ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí, si mohou studenti 1. LF UK zažádat o stipendijní podporu z důvodů přímých i nepřímých následků války na Ukrajině. Pro zahraniční studenty ohrožené nedemokratickými režimy, kteří již jsou zapsáni ke studiu na Karlově univerzitě nebo se na studium připravují, je určeno stipendium Václava Havla. Ani jedno z těchto stipendií není udělováno plošně, žádost vždy prochází individuálním posouzením.

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…