Přeskočit na obsah

Lidé oceňují eRecept

e-health, aplikace
Foto: shutterstock.com

Zdroje informací o lécích se za poslední tři roky významně nezměnily. Také v roce 2018 čerpalo informace z internetu jen 36 procent dotázaných, většina se spolehla na lékaře. „Je to dobrá zpráva, že lidé mají nadále důvěru v lékaře i lékárníky. A velmi oceňuji, že si ověřují informace o lécích při nákupu na internetu,“ komentuje ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Podle průzkumu se dotázaným osvědčil eRecept, pro téměř osmdesát procent respondentů je teď získání léku na předpis snazší. Dalších 18 procent lidí odpovědělo, že je získání receptu nyní stejně snadné jako před zavedením eReceptu. To je posun proti roku 2018, kdy probíhalo zavádění eReceptu – tehdy se jen 36 procent lidí domnívalo, že je získání receptu snazší než dřív. Většina lidí se před třemi lety domnívala, že získání receptu je bez rozdílu (58 %).

„Velmi mě těší, že se eRecept osvědčil a lidé oceňují jeho každodenní přínos při získávání léků na předpis. Jeho užitečnost ukázala i koronavirová pandemie. Díky elektronické preskripci se pacienti dostali ke svým lékům rychle a bezpečně,“ říká Irena Storová.

V průzkumu se SÚKL ptal lidí také na lékový záznam pacienta. Většina z nich se domnívá, že lékový záznam pacienta je prospěšný, a to jak při využití lékařem (33 %), tak lékárníkem (4 %) nebo při využití obou (57 %). Za neprospěšný jej považuje pouze šest procent dotázaných.

Léčivé přípravky na internetu alespoň někdy koupí 47 procent uživatelů internetu. Došlo k mírnému nárůstu nákupů na internetu, když před třemi lety nakupovalo léky přes web 44 procent uživatelů internetu. Jedenáct procent uživatelů internetu nakupuje léčivé přípravky přes internet, a přitom si ověřuje, zda jsou léky nabízeny i kamennou lékárnou. Jen pět procent uživatelů internetu nakupuje léky na internetu bez ověření, kdo přesně léky nabízí. Častěji tak činí lidé ve věku 30 až 44 let a vysokoškoláci. Více než polovina (53 %) uživatelů internetu léčivé přípravky na internetu nikdy nekupuje. Častěji takto odpovídali respondenti ve věku 60 let a více a lidé se základním vzděláním a vyučení.

Pravidelného průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv se zúčastnilo 1 508 osob ve věku od 18 do 64 let. Většina dotazovaných odpovídala online (1 148 osob), ostatní telefonicky (360). Doplňkově bylo zařazeno i telefonické dotazování populace ve věku 65+. Výzkum „Zdroje a využívání informací v oblasti léčiv 2021“ proběhl letos od 12. do 19. března.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené