Přeskočit na obsah

Mám nárok na registraci nutričního terapeuta?

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO.

 

Vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání nutričního terapeuta bez odborného dohledu je podmíněno získáním odborné způsobilosti na vyšších odborných školách v oboru diplomovaný nutriční terapeut nebo absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu nutričních terapeutů.

Absolventi oboru nutriční asistent nežádají o vydání osvědčení vzhledem k tomu, že provádějí výkon činností pod odborným dohledem nutričního terapeuta. Z vámi uvedeného oboru usuzuji, že studujete obor, který není akreditovaným zdravotnickým studijním oborem. Doporučuji získat na studijním oddělení informace, k jakému výkonu činností toto studium vede.

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené