Přeskočit na obsah

Medici mohou pracovat jako praktické sestry

Počátkem roku 2021 nebyla účinnosti novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, který nově dává medikům po absolvování osmi semestrů studijního programu všeobecné lékařství a po úspěšně vykonané zkoušce z ošetřovatelské péče způsobilost k výkonu povolání praktické sestry. Motivací pro urychlenou změnu bylo efektivní zařazení mediků do nemocniční péče v mimořádné situaci kolem koronavirové epidemie.

„Nemocnice personálně oslabené v důsledku karantény nebo onemocnění řady zdravotnických pracovníků. Návrh rozšiřuje možnosti uplatnění studentů všeobecného lékařství,“ vysvětlil ministr zdravotnictví doc. Jan Blatný při obhajování návrhu v poslanecké sněmovně. „Bude možno studenty medicíny po čtvrtém ročníku legálně zaměstnat jako praktické sestry a budou mimo jiné moci být i takto adekvátně ohodnoceni,“ dodal.

Dříve mohli být medici zařazeni jen na nezdravotnické pozice, v některých případech jako sanitáři. Zároveň s tím studenti studijního programu zubní lékařství po absolvování čtyř semestrů magisterského studia oboru zubní lékařství a po složení zkoušky z předmětu preklinické zubní lékařství získají způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentářka.

„Covid ukázal, že nemůžeme bez této úpravy využívat schopností a znalostí studentů vyšších ročníků medicíny. Měli jsme s tím poměrně velké problémy,“ popsal poslanec a bývalý hejtman MUDr. Jiří Běhounek.

Studenti středoškolských a vysokoškolských zdravotnických oborů měli na podzim uloženou pracovní povinnost od 12. října. Medikům skončila pracovní povinnost 10. prosince, ostatním studentům 15. prosince. V listopadu povolaly kraje do nemocnic téměř 800 mediků. Dalších více než 2100 studentů medicíny se zapojilo dobrovolně.

Vláda také řeší nesrovnalosti s placením daní a odvodů z příjmu mediků povolaných pracovní povinností. Medici v některých krajích byli původně informováni, že daň platit nebudou. Jejich odměny byly považované za náhradu za vzniklou újmu, která je osvobozena od odvodů. Pak se ale na podnět ministerstva financí změnil výklad. Nyní ministryně financí Alena Schillerová přislíbila, že ministerstvo studentům plošně daň z příjmu odpustí. To se ale netýká zdravotního a sociálního pojištění. V některých krajích za studenty odvody a daň hradí nemocnice.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené