Přeskočit na obsah

Mezi laureáty Ceny Neuron jsou i imunolog a hematolog

Na výběru laureátů se letos podílela mezinárodní vědecká rada fondu, která zajistila světovou odbornost oceněných. Celkem si laureáti rozdělili rekordních 8 milionů korun výhradně ze soukromých zdrojů mecenášů Nadačního fondu Neuron. Jedním milionem korun byla podpořena také Expedice Neuron. Ocenění se vybírala v sedmi vědeckých disciplínách – matematika, fyzika, chemie, biologie, medicína, společenské vědy a computer science.

Cenu Neuron za celoživotní přínos vědě získal biolog a imunolog prof. RNDr. Jan Klein, Ph.D., který je považován za jednoho ze zakladatelů moderní světové imunogenetiky a pokračovatele J. G. Mendela. Díky jeho celoživotnímu výzkumu jsme schopni lépe chápat imunitní reakce organismu, které jsou zodpovědné za komplikace při transplantaci orgánů. Světovým objevem je pak jeho genetická charakterizace těchto mechanismů. Bývá označován za pokračovatele slavného genetika Johanna Gregora Mendela. Pochází ze stejného kraje, chodil na stejné gymnázium, vynikl ve stejném oboru. Jako by snad zdejší půda přenášela nějaké geny. Slovo gen je tu klíčové: profesor Jan Klein, rodák ze slezského Štemplovce, je totiž jedním ze zakladatelů moderní imunogenetiky.

V sedmdesátých a osmdesátých letech patřil mezi absolutní světovou špičku jak v imunologii, tak v genetice. Spolu se svými kolegy učinil několik zásadních objevů, které se týkaly tzv. histokompatibilitního genového komplexu (MHC), který hraje zásadní roli v imunitním systému – kontroluje tvorbu protilátek proti bakteriím a virům, ale bohužel také výrazně komplikuje orgánové transplantace. Jan Klein se zaměřil na zkoumání, jak tento mechanismus funguje.

Profesor Klein tak přispěl zásadním způsobem k odhalení mechanismu rozpoznávání vlastního a cizího (self/non‑self) adaptivní imunitou obratlovců prostřednictvím tzv. antigenů hlavního histokompatibilitního komplexu (MHC); jeho zásadním přínosem byla genetická charakterizace těchto faktorů, jejich umístění na chromozomech a dědičnost v generacích myších linií (systém H2). Základní systém kontroly imunitních reakcí obratlovců byl posléze potvrzen i u člověka a jeho MHC (HLA) antigenů. Spolu s G. D. Snellem identifikovali zcela novou třídu MHC genů a navrhli rozlišovat dvě funkčně‑strukturní skupiny MHC genů/antigenů I a II a jejich genetiku (Nobelova cena pro G. D. Snella, 1980). Dnes dvaaosmdesátiletý Jan Klein žije ve State College, malém univerzitním městečku v Pensylvánii. Stále však spolupracuje s českými imunology a parazitology na společných publikacích a učebnicích.

Mezi třemi laureáty Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce je doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D., který působí na LF MU Brno a ve vědeckém centru CEITEC. Docent Mráz se věnuje studiu molekulární patogeneze chronické lymfatické leukémie (CLL) a publikoval především v posledních několika letech práce, které významným způsobem přispěly k pochopení biologie CLL. Doc. Mráz je uznávaným odborníkem v oblasti B buněčných leukémií a lymfomů a od návratu z University of California‑San Diego nejmladším vedoucím výzkumné skupiny v CEITEC MU. Docent Mráz získal v souvislosti s publikováním těchto prací Cenu Evropské hematologické asociace (EHA), Cenu České společnosti pro biochemii a molekulární biologii (Cena J. V. Koštíře, 2016), Cenu České hematologické společnosti (2017), Cenu rektora MU 2015 a Cenu Discovery. Je jedním z mála mladých českých vědců, který získal grant ERC od Evropské komise. Zaměřuje se na vznik a léčbu chronické lymfatické leukémie, což je nejčastější forma leukémie u dospělých.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené