Přeskočit na obsah

Ministerstvo finišuje návrh, jak minimalizovat výpadky v lékárnách

Účinnost změn by mohla nastat někdy během příštího roku.

Základem změn je přesunutí odpovědnosti na výrobce léku. Ten má už dnes ze zákona povinnost zajistit dodávky pacientům. Nově by přímo na výrobcích ležela jak regulace reexportů, tak i systém emergentních dodávek léků, které by ve standardní distribuční síti byly nedostupné. Výrobce a jím pověřený distributor by totiž byli jediní, kdo by směl přípravky vyvážet za hranice. A v emergentním systému by byl výrobce povinen dodat svůj přípravek do každé lékárny do dvou pracovních dnů. Podobný emergentní systém funguje na Slovensku, kde si lékárníci stěžují na jeho administrativní náročnost. V Česku by ale mohla být administrativa jednodušší díky využití elektronických receptů.

Se změnami souvisí i chystané oddělení přirážky distributora a lékárny, aby měla lékárna jistotu určitého dílu marže.

Na návrh reagují s úlevou výrobci léků, kteří jsou velmi nespokojeni se současnou podobou zákona. Ta jim dává povinnost dodat léky každému distributorovi, který si o ně řekne, podle jeho tržního podílu. Zatím se zákon v praxi neaplikuje. S ministerskými tezemi souhlasí i sdružení největších distributorů AVEL. Lékárnická komora považuje návrh na přesunutí odpovědnosti za reexport na výrobce za dostatečný a emergentní systém dodávek nedostupných léků by pro ni také mohl být za určitých podmínek přijatelný. Emergentní systém má ale i své kritiky, například Grémium majitelů lékáren.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené