Přeskočit na obsah

Ministerstvo spustilo bezplatné vzdělávání sester přes webcasty

iStock-1331856530
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Jak je to s kompetencemi sester? Jaké činnosti může vykonávat praktická a jaké všeobecná sestra? Co si lze představit pod pojmem odborný dohled? Jak je to vlastně s uznáváním kvalifikací a proč se v platovém stupni odečítají roky praxe? To jsou jen některé z nejčastějších otázek, které nyní nově sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům zodpovídá Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR prostřednictvím bezplatných vzdělávacích webcastů.

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví ČR připravil ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů sérii prozatím deseti vzdělávacích webcastů pro sestry a další nelékařské zdravotnické pracovníky. Jde o krátké komentované prezentace, které mají zdravotníkům pomoci orientovat se v problémech, na které se zdravotníci ministerstva nejčastěji ptají.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka jsou nové vzdělávací webcasty určeny především pro zdravotníky, kteří již mají dostudováno a pracují ve zdravotnictví. „I když zájem o studium zdravotnických oborů v posledních letech stoupá, stále není nelékařů dostatek. Plánujeme posílit vzdělávací kapacity, ale nesmíme zapomínat ani na ty, kteří už ve zdravotnictví pracují. Chtěli jsme vyjít nelékařům vstříc a poskytnout jim základní přehled v oblastech, které jsou pro ně během jejich praxe důležité,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Vytvoření webcastů, tedy série krátkých videí, iniciovala hlavní sestra ČR Alice Strnadová, podle které se dotazy směřující na jí vedený odbor nelékařů velmi často opakují. „Webcasty vznikly na základě vyhodnocení nejčastějších dotazů, se kterými se setkáváme a které se poměrně často opakují. Souvisí to samozřejmě s pracovními podmínkami a měnící se legislativou. Proto jsme se rozhodli, že nejčastější problémy, se kterými se zdravotničtí pracovníci setkávají, zpřístupníme formou webcastu, aby bylo možné pomocí stručných informací a následných dotazů problematiku více ozřejmit,“ přiblížila v rozhovoru pro Medical Tribune Alice Strnadová, podle níž se dále uvažuje také o zřízení nového informačního webového portálu pro zdravotníky či odborně zaměřených chatů. V tuto chvíli tedy odbor vedený Alicí Strnadovou vytvořil prozatím deset webcastů, které jsou od počátku října postupně každý týden zveřejňovány na stránkách ministerstva zdravotnictví. Zdravotníci mají současně možnost, ke každému tématu pokládat doplňující dotazy, a to prostřednictvím Google formuláře, který byl zvolen s ohledem na potřebu zachování anonymity tazatelů.

K VĚCI...

Plánovaná témata webcastů pro nelékaře

  • Náležitosti pracovní smlouvy
  • Plat a mzda
  • Platové tabulky
  • Vyhláška č. 55/2011 Sb. – Činnosti praktické a všeobecné sestry
  • Akreditace, kvalifikační a certifikované kursy, specializační vzdělávání
  • Uznávaní kvalifikací získaných v EU
  • Uznávaní kvalifikací získaných mimo EU
  • Vzděláváni sester na Ukrajině
  • Práva pacientů
  • Firemní kultura

Sdílejte článek

Doporučené