Přeskočit na obsah

Ministerstvo začalo hledat nového šéfa legislativy

iStock-592672676
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Současnému vrchnímu řediteli sekce legislativy a práva Radku Policarovi končí pětileté funkční období. Ministerstvo zdravotnictví proto vypisuje výběrové řízení, do kterého se však může Policar opět přihlásit. Na ministerstvu zdravotnictví působí tři političtí náměstci a pět, resp. čtyři vrchní ředitelé sekcí – dříve odborní náměstci. Post vrchního ředitele sekce zdravotní péče je od odchodu Martiny Koziar Vašákové již více než rok neobsazen.

Šéf legislativy a práva zastupuje ministerstvo zdravotnictví při projednávání návrhů právních předpisů před příslušnými komisemi Legislativní rady vlády, ústředními státními orgány a při pracovních jednáních v Parlamentu. Koordinuje tedy veškerou legislativní činnost ministerstva a spolupracuje při přípravě návrhů právních předpisů s představenými ostatních věcných odborů ministerstva. Na starosti má mimo jiné také plnění úkolů, které vyplývají pro zdravotnictví z členství v EU a dalších mezinárodních vztahů. Stejně tak je odpovědný za plnění úkolů v oblasti veřejných zakázek na ministerstvu a v přímo řízených organizacích. Vrchní ředitel sekce legislativy a práva také zastupuje ministerstvo při jednáních Rady vlády pro lidská práva a při jednáních Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Je též členem Krizového štábu Ministerstva zdravotnictví. „Výkon těchto činností je spojen s neuropsychickou zátěží a pravděpodobným rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížným výkonem služby včetně míry neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví,“ uvádí ministerstvo v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Zájemci o pozici se mohou přihlásit do výběrového řízení do 14. července. Nový či staronový šéf sekce by poté mohl nastoupit už v srpnu či září tohoto roku. Odměna pro vrchního ředitele sekce se skládá z platu v 16. platové třídě v rozmezí 45 920 Kč až 68 200 Kč, příplatku za vedení v rozmezí od 27 962 Kč do 31 372 Kč, osobního příplatku do výše 10 230 korun a zvláštního příplatku 1 300 Kč. Další podrobnosti k výběrovému řízení viz QR kód nebo odkaz níže.  

Sdílejte článek

Doporučené