Přeskočit na obsah

Ministr navrhl úhrady dle CZ-DRG a zmrazit platové tarify

U nemocnic a u následné péče je prioritou implementace systému CZ-DRG do úhrad za akutní lůžkovou péči u 45 procent vykázané péče. Tato péče má být hrazena podle sbližujících se individuálních základních sazeb.

Pro drtivou většinu nemocnic by návrh úhradové vyhlášky pro rok 2021 přinesl meziroční nárůst úhrad o dvě až deset procent. Nejvíc by si polepšily nemocnice s dosud nejnižšími základními sazbami.

Peníze na plošný nárůst platových tabulek návrh nezahrnuje. Odbory přitom žádají pro příští rok patnáctiprocentní růst tarifů. Ministerstvo zdravotnictví počítá jen se zrušením superhrubé mzdy, které by zaměstnancům přineslo pětiprocentní růst čistých příjmů.

Úhradová vyhláška vychází z predikce, že bude výběr pojistného v roce 2021 meziročně růst jen minimálně a nedosáhne úrovně výběru pojistného v roce 2019. Díky schválenému navýšení plateb za státní pojištěnce budou přesto celkové příjmy veřejného zdravotního pojištění meziročně o 35,7 miliardy vyšší, proti roku 2019 zhruba o 54 miliard vyšší.

Otázka pro …

… prof. Davida Feltla, ředitele Všeobecné fakultní nemocnice

Jaký dopad bude mít úhradová vyhláška pro VZP, pokud bude schválena v navrhované podobě?

Návrh vyhlášky analyzujeme. Podle mých informací bude VFN patřit k poraženým implementace CZ-DRG. Pokud se návrh nezmění, budeme jednat se zdravotními pojišťovnami individuálně. Jestli od nás budou chtít služby, které poskytujeme, musejí je zaplatit. Zdravotní pojišťovny nemají málo prostředků, rostou platby za státní pojištěnce, a mají také rezervy. Pokud by měly úhrady naší nemocnici příští rok růst například jen o dvě procenta, je to velmi málo. Uvítal bych, aby se platové tabulky pro příští rok plošně nezvyšovaly. Souhlasím s variantou, že by se lidem navýšil čistý příjem zrušením superhrubé mzdy a my bychom na to nemuseli hledat zdroje.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené