Přeskočit na obsah

Mladí lékaři chtějí podobnou platovou tabulku jako mají Němci

Návrh ML o.s. na  úpravu platových tarifů lékařů v ČR

Na základě veřejné výzvy MZ k předložení návrhů nové podoby platové tabulky pro zdravotníky, považujeme jako organizace zastupující zájmy mladých lékařů za povinnost předložit vlastní návrh na platové ohodnocení lékařů.

Návrh občanského sdružení Mladí lékaři ideově vychází ze struktury jednotné mzdové tabulky pro lékaře platné v SRN  (ke stažení ZDE - Tarifpolitik).

2009

Německo
Průměrná mzda 3141€
zdroj

Mzda při 42hod pracovním týdnu
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Lékař bez specializace 3891,94 4112,54 4270,1 4543,22 4868,86
násobek průměrné mzdy 1,2391 1,3093 1,3594 1,4464 1,5498
1.rok 4. rok 7. rok 10.rok
Lékař specialista 5136,73 5567,42 5945,58 6158,1
násobek průměrné mzdy 1,6351 1,7724 1,8929 1,9605
Vedoucí lékař 6434,04 6812,21 7353,19
násobek průměrné mzdy 2,0484 2,1687 2,341
Přednosta/Primář 7568,54 8109,52 8540,21
násobek průměrné mzdy 2,4096 2,5817 2,7189

Česká republika
Průměrná mzda 23 598 Kč

Tabulka po přepočítání koeficientů
Mzda při 42hod pracovním týdnu
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Lékař bez specializace 29240 30897 32080 34132,5 36573

1.rok 4. rok 7. rok 10.rok
Lékař specialista 38586 41824 44668 46264

Vedoucí lékař 48338 51178 55242

Přednosta/Primář 56861 60922 64162

2010

Německo
Průměrná mzda (I.Q/2010) 3178€
zdroj

Mzda při 42hod pracovním týdnu
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Lékař bez specializace 3891,94 4112,54 4270,1 4543,22 4868,86
násobek průměrné mzdy 1,22465 1,294 1,3436 1,4296 1,532
1.rok 4. rok 7. rok 10.rok
Lékař specialista 5136,73 5567,42 5945,58 6158,1
násobek průměrné mzdy 1,6163 1,752 1,871 1,9377
Vedoucí lékař 6434,04 6812,21 7353,19
násobek průměrné mzdy 2,0246 2,14356 2,3138
Přednosta/Primář 7568,54 8109,52 8540,21
násobek průměrné mzdy 2,3815 2,5518 2,6873

Česká republika
Průměrná mzda (2/2010) 23 513 Kč

Tabulka po přepočítání koeficientů
Mzda při 42hod pracovním týdnu
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Lékař bez specializace 28795 30426 31592 33614 36022
násobek průměrné mzdy 1,22465 1,294 1,3436 1,4296 1,532
1.rok 4. rok 7. rok 10.rok
Lékař specialista 38004 41195 43993 45561
násobek průměrné mzdy 1,6163 1,752 1,871 1,9377
Vedoucí lékař 47604 50402 54406
násobek průměrné mzdy 2,0246 2,14356 2,3138
Přednosta/Primář 55996 60000 63186
násobek průměrné mzdy 2,3815 2,5518 2,6873

Určujícím parametrem pro výši tarifní mzdy lékaře je v našem návrhu průměrná mzda ve státě násobená variabilním koeficientem, jehož absolutní hodnota je dána kvalifikací, pozicí a délkou praxe daného lékaře.

Nevelké rozdíly přímého daňového zatížení mezi ČR a SRN vzhledem k již dnes v ČR fungujícím tržním cenám stáží, postgraduálních kurzů a poplatkům za atestaci nepovažujeme za rozhodující.

Naopak adekvátní ohodnocení lékařů by výrazně pomohlo odstranit smlouvy s pokutami ze strany zaměstnavatelů (kvalifikační dohody a rezidentury), lékařům známé pouze v Estonsku, Litvě, Lotyšku, Slovinsku a Chorvatsku, a taktéž by výrazně přispělo k řešení nevyhovujícího systému financování specializačního vzdělávání lékařů v ČR.

Z porovnání reálných hrubých tarifních platů lékařů v ČR a SRN za standardní pracovní dobu je jasně patrno, že nastupující lékař absolvent sponzoruje zdravotní systém ČR měsíčně částkou přes deset tisíc korun.

Na rozdíl od nyní platného podprůměrného platového ohodnocení mladého lékaře v ČR pokládáme náš návrh za sociálně vyvážený – a to jak s ohledem k nárokům společnosti na kvalitu a odpovědnost naší práce, tak i v souvislosti s ohodnocením státních zaměstnanců v jiných odvětvích, vč. mladých učitelů, soudců, státních zástupců apod.

Podstatnou předností našeho návrhu je výše platu daná násobkem průměrné mzdy, což určuje jasná a tranparentní pravidla pro valorizaci mezd dle aktuální výše průměrné mzdy. Případná další ekonomická krize či konjunktura se tak odrazí i na mzdách lékařů, a to jak směrem dolu tak nahoru dle ekonomické výkonnosti státu – v tom spočívá solidární prvek našeho návrhu s ostatními zaměstnanci státního i nestátního sektoru.

Plně souhlasíme s navýšením možnosti osobního ohodnocení až o 100% základního tarifu, které umožní zaměstnavateli adekvátně odměnit klíčové a nepostradatelné lékaře, tj. ty, kteří by zásluhou svých schopností a erudice našli bez problémů uplatnění v zahraničí.

Domníváme se, že finanční zdroje k pokrytí nákladů navrhovaného řešení tarifních mezd lékařů lze nalézt již aktuálně v samotném zdravotním systému, a to zejména hospodárnějšími nákupy zdravotnické techniky, uváženými investicemi do infrastruktury zdravotnických zařízení a změnou lékové politiky státu.

Hledání zdrojů v již nyní ostudné výplatní pásce je pro mladé lékaře nepřijatelné a vede zákonitě u řady kolegů k odchodu do zahraničí  či zaměstnání mimo zdravotní sektor.

Předsednictvo Mladí lékaři, o.s.

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené