Přeskočit na obsah

Mladí lékaři se dočkali. Po kmeni hned do třináctky

iStock-1191463311
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Zvyšování tarifních platů ve zdravotnictví se sice letos nekoná, mladí lékaři se však po několikaletém úsilí konečně dočkali změny k lepšímu. Ti, kteří úspěšně absolvují základní kmen, se nově posouvají do 13. platové třídy. Změnu zakotvuje nový katalog prací, který nabyl účinnosti 1. ledna 2023. Jak si s vyššími personálními náklady poradí nemocnice? A co říkají změně mladí lékaři?

Vyjednávání o platových tarifech ve zdravotnictví z konce roku 2022 z pohledu zdravotníků, resp. odborů skončila neúspěchem. Po loňském šestiprocentním navýšení se další růst tabulkových platů nekonal (viz MT 26/2022). Z hlediska mladých lékařů však letos dochází k významné a dlouho požadované změně k lepšímu. Nový katalog prací platný od počátku tohoto roku totiž posouvá mladé lékaře po absolvování základního kmene rovnou do 13. platové třídy. Dle dosavadních pravidel, která ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) označil za „amorální“, zůstávali mladí lékaři i po úspěšném složení zkoušek a s novými kompetencemi ve 12. platové třídě a výše se posunuli až po atestaci. Nutno říci, že změna se týká jen těch lékařů, kteří pracují ve zdravotnických zařízeních, která jsou platovými tarify vázána – tedy těch, která zřizuje stát. Přibližně třetina lékařů pracuje v soukromém sektoru, kde jsou smluvní mzdy, a vše tedy závisí do velké míry na vyjednávacích schopnostech samotných lékařů. Vyřešení jedné „nespravedlnosti“ však může přinést novou. Změna formulace 13. platové třídy totiž neznamená, že si automaticky polepší také atestovaní lékaři, kterým 13. platová třída náležela již před touto změnou.

Jak to zvládnou nemocnice?

V důsledku zvyšování nákladů na energie a provoz počítají letos nemocnice každou korunu. Personální náklady přitom představují podstatnou část výdajové stránky jejich rozpočtu. Zajímalo nás tedy, jak tato změna dopadne na nemocnice, kde je odměňování zaměstnanců navázáno na platové tarify. Většina nemocnic totiž sestavovala své rozpočty ještě před schválením změny v katalogu prací. Jak silně tato novinka zasáhne do plánů nemocnic? Nehrozí, že ve snaze o kompenzaci vyšších osobních nákladů budou nemocnice nuceny například snižovat odměny či omezovat provoz?

Například ve Fakultní nemocnici Hradec Králové si polepší přibližně 80 mladých lékařů. Podle vedení nemocnice lékaři obdrželi nové platové výměry již 1. ledna 2023. Nemocnice počítá s náklady v řádu jednotek milionů korun ročně. Toto navýšení nemocnice neplánuje kompenzovat žádným snižováním jiných personálních nákladů.

Ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNO) se nařízení týká 130 mladých lékařů. Podle mluvčího FNO Adama Fritschera přijde tato změna nemocnici na přibližně 5 milionů korun. Odhad však není konečný. Náklady mohou dále růst s tím, jak další mladí lékaři budou průběžně skládat zkoušku z kmene. Podle Fritschera navíc nemocnice s těmito „nadnáklady“ při sestavování rozpočtu nepočítala, takže bude zřejmě nutné hledat dodatečné úspory. „Logicky jsme s těmito vícenáklady nemohli počítat, rozpočet osobních nákladů se připravoval v říjnu předešlého roku. Budeme muset tyto vícenáklady ušetřit z vnitřních zdrojů. Jakou formou, je zatím otázka intenzivních jednání nad celkovým rozpočtem nemocnice,“ uzavřel Fritscher.

Ve Fakultní nemocnici Brno lékaři na nové platové výměry zatím ještě čekají. „Nové výměry jsou ve fázi příprav. Probíhá komunikace s jednotlivými pracovišti,“ uvedla pro Medical Tribune personální náměstkyně FN Brno Michaela Surá, podle níž má u nich v tuto chvíli zkoušku po kmeni 188 lékařů, dalších až 72 lékařů však může zkoušky složit v průběhu tohoto roku. Podle Michaely Suré by pak osobní náklady mohly vzrůst až o 36 milionů korun. Náměstkyně nás však ujistila, že nemocnice prozatím neplánuje v tomto roce kompenzovat tyto zvýšené náklady snižováním jiných personálních nákladů.

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (FNUSA) si polepší přibližně 70 lékařů a nemocnice bude muset na jejich platy vydat tento rok navíc zhruba šest milionů korun. Podle mluvčího FNUSA Jiřího Erlebacha však nehodlají změnu kompenzovat snižováním jiných personálních nákladů. „S navýšením personálních nákladů s tím spojených počítáme a jiné personální náklady u těchto lékařů nehodláme snižovat. Prioritou je personální stabilizace a rozvoj mladých lékařů – tak, aby po absolvování atestace ideálně zůstali u nás v nemocnici,“ zdůraznil Jiří Erlebach.

Ve Fakultní nemocnici Plzeň se změna v tuto chvíli týká 117 lékařů a osobní náklady nemocnice se zvýší přibližně o osm až devět milionů korun ročně. A ani zde s žádnými restrikcemi stávajících složek platu nepočítají.

A co pražské nemocnice? V Motole postoupí z 12. do 13. platové třídy 140 lékařů. Konečný účet za nový katalog prací však podle mluvčí Pavlíny Dankové zatím není k dispozici. „Konečnou částku osobních nákladů budeme znát až po všech aktuálních úpravách. Změny v platových třídách se netýkají jen lékařů, ale i dalších nelékařských profesí, například laborantů,“ upozornila Danková s tím, že dle předběžných odhadů v Motole nebudou muset v důsledku změny katalogu prací významně zasahovat do odměn či omezovat provoz. Větší problémy nebudou mít ani v IKEM, kde se nařízení týká jen 48 lékařů. „V rozpočtu IKEM se nejedná o významné zvýšení mzdových nákladů. U těchto lékařů se nepočítá se snižováním jiných složek platů,“ ujistila mluvčí IKEM Markéta Šenkýřová.

Co na to mladí lékaři?

A jak hodnotí nový katalog prací samotní zástupci mladých lékařů? Spolek Mladí lékaři podle jeho předsedy Martina Kočího usiloval o změnu od roku 2019, tedy ještě za úřadování někdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. „O navýšení platové třídy po kmeni jsme jednali již v roce 2019 s ministrem Vojtěchem. Tehdy se tomu dokonce věnovala jedna pracovní skupina, avšak po začátku pandemie covidu šly všechny tyto snahy stranou, a pak s odchodem ministra Vojtěcha odešli z ministerstva i lidé, kteří měli tuto agendu na starost. Vítáme tedy, že ministr Válek navázal a inicioval novelizaci znění platových tarifů,“ ocenil přínos současného ministra Martin Kočí, kterého nyní bude zajímat především to, jak budou nemocnice postupovat u atestovaných lékařů. „Je potřeba vše vnímat velmi kriticky a s ostražitostí. Zdaleka ne všechny nemocnice dávaly lékařům s atestací 14. platovou třídu. Někde měli pouze 13. třídu. Je proto s otazníkem, jak se se současnou změnou některé nemocnice vypořádají. Mohlo by se stát i to, že po atestaci by vlastně některé nemocnice vůbec platovou třídu teď nezvedly,“ obává se Kočí. Samotný katalog prací je pak podle předsedy spolku z hlediska práce lékařů a jejich odpovědnosti zastaralý. „Katalog prací vyžaduje z našeho pohledu mnohem razantnější a systémové změny. Plánujeme letos připravit vlastní návrh znění platových tříd a přednést ho k veřejné diskusi. Samozřejmě by byly namístě i další změny, jinak za chvíli nebude mít kdo sloužit noční služby, pohotovosti atd.,“ uzavřel Martin Kočí s tím, že spolek ke všem těmto problémům připravuje celou řadu vlastních návrhů, se kterými chce postupně veřejnost seznamovat.

Sdílejte článek

Doporučené