Přeskočit na obsah

Mluvčí: Chrenek nemá s ČPZP společného vůbec nic

Na dotazy Medical Tribune odpovídá mluvčí pojišťovny ČPZP Elenka Mazurová

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vznikla spojením Zdravotní pojišťovny Agel, kterou založil Tomáš Chrenek, s Hutnickou zdravotní pojišťovnou a Českou národní zdravotní pojišťovnou. Co se stalo s účastí pana Chrenka?

ČPZP vznikla sloučením Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a České národní zdravotní pojišťovny k 1.10.2009. Předtím, konkrétně k 1.7.2009, se Hutnická zaměstnanecká pojišťovna sloučila se Zdravotní pojišťovnou AGEL. Ta zanikla bez likvidace podle zákona č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Vzhledem k tomu, jaká je právní subjektivita zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, která je dána výše uvedeným zákonem, pan Chrenek nikdy žádný podíl v této pojišťovně nemohl mít a ani ho tím pádem neměl.

Pojišťovna Agel podle mnohých kritiků nikdy neměla získat licenci. V době, kdy pojišťovna získala licenci, už totiž Agel provozoval 11 nemocnic, laboratoře, distributora léčiv, lékárny, laboratoře, což již tehdy znamenalo velký střet zájmů. Jaký je názor vedení ČPZP?

Zdravotní pojišťovna Agel vznikla zcela v souladu s platnou legislativou a nikdo nikdy pořádně nevysvětlil v čem je Vámi uváděný střet zájmu. Společnost AGEL, a.s. a Zdravotní pojišťovna AGEL byly samostatné subjekty vzniklé a existující na základě zcela odlišných právních norem.

ČPZP opakovaně upozorňuje na to, že se média velmi mýlí, když tvrdí, že tato pojišťovna spadá do impéria Tomáše Chrenka. Jaký je tedy vztah pana Chrenka k této pojišťovně? Stejný jako ke kterékoliv jiné zdravotní pojišťovně?

Žádné personální ani majetkové propojení neexistuje, ani nemůže existovat, neboť ČPZP je veřejnoprávní institucí, která funguje na základě výše zmíněného zákona o zaměstnaneckých  zdravotních pojišťovnách.

Wikipedie pod heslem Tomáš Chrenek uvádí toto: „ Tomáš Chrenek je spolumajitelem Moravia Steel vlastnící Třinecké železárny, filmových ateliérů AB Barrandov, ukrajinských železnorudných dolů,  České průmyslové zdravotní pojišťovny nebo sítě nemocnic Agel na Severní Moravě.“ Bude vedení ČPZP podnikat nějaké kroky k úpravě tohoto hesla ve Wikipedii?

Děkujeme za upozornění, naše odpověď zní ano. Bohužel stejně nepřesně o této záležitosti opakovaně informují některá média. Přestože jsme tuto záležitost již mnohokrát vysvětlovali, neustále jsou tyto nepřesnosti zveřejnovány, čehož důkazem je i tento rozhovor. Možná by stačilo se podrobněji seznámit se zákonem o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách.

Současný generální ředitel ČPZP Petr Vaněk odešel do pojišťovny přímo z Agelu, kde působil jako generální ředitel a předseda představenstva společnosti Agel. Jaké má dnes ředitel Vaněk vztahy se společností Agel?

Generální ředitel Petr Vaněk své působení v orgánech společnosti AGEL před nástupem do ČPZP ukončil a jeho vztahy se všemi zdravotnickými zařízeními, nejen ze skupiny AGEL, jsou korektní.

Ve správní radě Vaší pojišťovny měli a mají silný vliv lidé spojeni se společnostmi Tomáše Chrenka. Například JUDr. Jana Kantorová – vedoucí právního oddělení Třineckých železáren a.s., Petr Poledník – blízký přítel JUDr. Petra Vaňka, apod. Můžete to okomentovat?

Paní JUDr. Jana Kantorová je advokátkou a společnicí Advokátní kanceláře Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o., pan Petr Poledník není žádným blízkým přítelem pana JUDr. Petra Vaňka. Pan Petr Poledník je ve funkci člena správní rady již od roku 2008, tzn. 3 roky před nástupem JUDr. Petra Vaňka do funkce generálního ředitele ČPZP, který prokázal své manažerské dovednosti nejen při úspěšném řízení společnosti AGEL, a.s., ale také při svém působení v Revírní bratrské pokladně, zdravotní pojišťovně, kterou v roce 1993 založil a do roku 2003 také úspěšně řídil.

Loni došlo k výraznému posílení České průmyslové zdravotní pojišťovny, když převzala pojišťovnu Metal-Aliance. Proti tomuto sloučení protestoval v médiích ministr Heger a celou transakci začala loni v září vyšetřovat protikorupční policie. Jaké jsou výsledky tohoto šetření?

Opět si trochu protiřečíte, protože Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) přezkoumalo podmínky pro povolení sloučení a dospělo k názoru, že neexistuje důvod, který by bránil vydání povolení ke sloučení obou zaměstnaneckých pojišťoven. K tomuto rozhodnutí dospělo MZ ČR po předchozím vyjádření Ministerstva financí ČR, které nemělo námitky proti sloučení obou subjektů. Protikorupční policie podle oficiální informace, kterou sdělila v médiích, vyšetřování odložila na jaře roku 2013.

ivb, www.tribune.cz

Foto zdroj: www.regionbook.com

 

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené