Přeskočit na obsah

Moderní technologie mění transplantace

Ondřej Viklický
Foto IKEM

„V Česku nám stále zásadně chybějí žijící dárci ledvin, s jejich pomocí bychom mohli transplantovat výrazně víc pacientů a s lepšími výsledky,“ říká prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM a předseda Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP. Na nedávném kongresu společnosti s kolegy řešil aktuální problémy transplantologie.

  • S jakými největšími výzvami se současná transplantační medicína potýká?

Samozřejmě stále řešíme dozvuky epidemie covidu‑19 a zabýváme se i tím, co bude dál a co to bude pro naše pacienty znamenat. Nejzásadnější výzvou je ale změna spektra našich dárců. V současnosti jsou zemřelí dárci orgánů většinou starší lidé, kteří trpí celou řadou komorbidit a umírají například na cerebrovaskulární příhodu. Dnes je situace nesrovnatelná s dobou před 20 lety, kdy tito dárci nebyli indikováni. Nyní máme třeba i dárce, kterým je 80 let a darují ledviny a játra, někteří i plíce. To je poměrně nový trend a my se s ním musíme poprat, protože ty orgány nemusejí být tak kvalitní. Na druhou stranu ale stále mohou někomu výrazně zkvalitnit a samozřejmě zachránit život.

  • Jsou i další kontraindikace než věk, které se podařilo překonat?

Máme i dárce, kteří mají hepatitidu C. V minulosti byli kontraindikováni, v současnosti ale máme antivirotika, která umějí virus velice rychle eliminovat, takže i tito lidé se mohou stát dárci orgánů. Jsou to většinou mladší ročníky, lidé, kteří zemřou z různých důvodů, ale často i v souvislosti se zneužíváním drog. To je trend, který k nám přišel ze Spojených států, vloni jsme měli tři takové dárce a letos v lednu dalšího. Díky tomu můžeme transplantovat řadu orgánů, které bychom v minulosti nemohli využít.

  • Mluvil jste teď o moderní farmakoterapii, jsou tady ale i moderní technologie. Jak právě ony mění transplantační medicínu?

Přístrojová technika se neustále vylepšuje a v řadě případů už je dnes přímo podmínkou transplantací, v IKEM máme například přístroj, který umožňuje vzdálený transport bijícího srdce pro transplantaci. Srdce, játra, plíce nebo slinivka jsou orgány, které netolerují delší dobu studené ischémie. Díky tomuto přístroji mohli lékaři z IKEM nedávno dopravit srdce k transplantaci až ze Slovenska. To je samozřejmě velká věc. Ale máme i další přístroje, které umožňují zkvalitnit orgán před samotnou transplantací. Například u jater a ledvin můžeme výrazně zlepšit stav orgánu jeho napojením na přístrojovou perfuzi ještě předtím, než ho dostane příjemce. Naši chirurgové díky tomu mohou využít i velmi marginální orgány od dárců starších 70 let. Je to trend z anglosaských zemí. A abych neopomněl motolský program transplantace plic, tam se perfuze a rekondice plic také využívá, profesor Robert Lischke už díky nim takzvaně omlazuje plíce už několik let.

Kromě novinek v přístrojové technice nelze opomenout stále rostoucí důraz na týmovou spolupráci. Transplantace se neobejdou bez týmu chirurgů, internistů, anesteziologů, imunologů či patologů a samozřejmě nelékařských zdravotnických profesí. Tady je potřeba vyzdvihnout práci sester. Ony jsou v transplantačních programech naprosto zásadní. Podílejí se na vyhledávání vhodných dárců, koordinují dárcovství, pečují o pacienty po transplantacích, zprostředkovávají komunikaci mezi dárcovskou nemocnicí a transplantačním centrem, asistují na sálech, v době covidové řešily s pacienty vakcinaci, aplikaci monoklonálních protilátek. Bez sester a dalšího personálu by transplantační medicína nemohla existovat.

  • Často se skloňuje i problematika žijících dárců. Je jich dost?

V tomto ohledu na tom není Česká republika zrovna nejlépe. Žijících dárců by mohlo být výrazně víc. Řada pacientů má pocit, že se brzy dočkají orgánu od zemřelých dárců, a není tedy potřeba se ptát v rodině. Pravdu mají v tom, že se dočkají, problém je ale v tom, že taková ledvina nebude velmi pravděpodobně tak kvalitní, jako by byla ta od jejich blízkého. Lidé mají navíc často ostych příbuzného o ledvinu požádat nebo obavu o jeho zdraví v případě, že by jim pomohl. Tady musím znovu zopakovat to, co říkám i jim: my samozřejmě velmi důkladně vyšetříme každého potenciálního žijícího dárce, mnoho dárců kontraindikujeme, protože jejich zdravotní stav není k darování vhodný, navíc po nefrektomii docházejí na pravidelné prohlídky. S problematikou žijících dárců souvisí ještě jeden program, který běží v IKEM, a tím jsou párové výměny. Pokud máme například manželku, která chce svému muži darovat ledvinu, ale nejsou kompatibilní v krevní skupině nebo HLA znacích, můžeme takovému páru nabídnout výměnu ledviny s jinou dvojicí třeba i v zahraničí, spolupracujeme s Rakouskem a Izraelem. I párová výměna byla na kongresu Společnosti pro orgánové transplantace často skloňována, spolupracujeme na něm totiž i s odborníky na IT, vedoucí odboru informatiky z IKEM Petr Raška ukazoval algoritmy, které jsme kvůli tomu vyvinuli. Máme k dispozici počítačový program, který umí ve dvojicích hledat co nejlepší shodu, počítá nejen s krevní skupinou a HLA znaky, ale bere v potaz i věk a celou řadu dalších faktorů. Je už o něj zájem i v zahraničí, což nás samozřejmě těší.

  • Daří se prodlužovat životnost orgánů? Jaká je například životnost ledviny v těle příjemce?

Zlepšují se jednoroční výsledky, tím se posune celá křivka přežití dál. Co rozhoduje o dlouhodobém výsledku, je první rok, a my jsme se dostali na 95 procent přežití transplantované ledviny. Střední doba funkce ledviny transplantované od zemřelého dárce je mezi 12 a 13 roky, od živých dárců výrazně déle. Není to nekonečno, záleží na kvalitě orgánu. Pokud transplantujeme od mladého zdravého dárce, bude orgán fungovat déle. Jsou lidé, kterým ledvina vydrží i 25 let, a na druhé straně máme stále pacienty, kteří o štěp přijdou během dvou nebo tří let. A tady se musím znovu vrátit k problematice žijících dárců – když jich bude víc, budou lepší i výsledky transplantací.

DSC_1848

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

1. 12. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…