Přeskočit na obsah

Mohu aplikovat infuzi?

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO.

Činnosti všeobecné sestry stanovuje § 4 vyhlášky č. 55/2011 Sb.

V § 4 odst. 3 písmeno a) výše uvedené vyhlášky je uvedeno, že VS může: podávat léčivé přípravky s výjimkou nitrožilních injekcí nebo infuzí u novorozenců a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak

Z uvedeného vyplývá, že VS může na základě indikace lékaře podávat léčivé přípravky včetně nitrožilních injekcí a infuzí dospělým osobám.

www.trbune.cz

Zdroj: www.trbune.cz

Doporučené