Přeskočit na obsah

Mohu odprodat praxi do jiného kraje?

Mám soukromou praxi,od r. 2012 jako s.r.o, úvazek 1,00. Chtěla bych 0,5 úvazku "pronajmout", za určitou částku, po splacení odprodat jako část obchodního podílu Je možné tento podíl převést do jiného kraje,než ve kterém mám registraci? Ev.jak postupovat.

Odpovídá Mgr. Miloš Máca, právník se zaměřením na medicínské právo.

Takový postup určitě možný je, a jelikož provozujete svou praxi ve formě s.r.o., znamená to, že poloviční podíl lze volně převést či pronajmout na jiného kolegu, a to bez nutnosti absolvovat výběrové řízení, aby byla polovina smluvního úvazku se zdravotními pojišťovnami převedena na kupujícího či nájemce.

 

Jistě je možné mezi smluvními stranami také dohodnout, že nejprve bude část obchodního podílu pronajata a po určité době převedena, přičemž jakmile bude zaplacené nájemné dosahovat kupní cenu části obchodního podílu, toto zaplacené nájemné se vůči kupní ceně smluvně započte.

 

Nehraje roli, zda bude část obchodního podílu převedena do stávajícího či jiného kraje. S výjimkou situace, kdy by nabyvatel podílu působil ve stejných prostorech ordinace, ve které nyní poskytujete péči Vy (což vzhledem k Vašemu záměru můžeme vyloučit), bude nutné pro nové prostory doložit vše, co je stanoveno v § 16 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění – jak z hlediska personálního doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu lékařského povolání a o bezúhonnosti nabyvatele podílu, tak dokumenty z hlediska technického, tedy provozní řád schválený hygienikem, titul, na základě kterého bude nabyvatel oprávněn užívat prostory pro ordinace (kupní nebo nájemní smlouva k prostorám) a doklady o věcném a technickém vybavení ordinace.

 

Z praktického hlediska vyjde zcela nastejno, zda bude všechna tato administrativa probíhat v rámci téhož kraje anebo u jiného krajského úřadu, pominu teď správní technikálie, jaký druh rozhodnutí by ten který krajský úřad mohl vydat anebo vydal.

 

Ve stručnosti, kromě výše popsané komunikace s místně příslušným krajským úřadem, základní kroky postupu, ať už by šlo o převod nebo nájem, jsou tři: a) sepsání odpovídajícího typu smlouvy (převod obchodního podílu nebo nájem), b) zápis u notáře, c) zápis nebo změna zápisu v obchodním rejstříku. Posléze pak zdravotní pojišťovny požádáte o převod části smluvního úvazku na nabyvatele, přičemž tomuto jsou zdravotní pojišťovny povinny vyhovět jak bez výběrového řízení, tak bez kladení si případných podmínek.

 

www.tribune.cz

 

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené