Přeskočit na obsah

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, lékařka, se stala odbornou náměstkyní ministra zdravotnictví ČR

Do její kompetence patří prevence a komunikace napříč sférou primární péče.  

MUDr. Alena Šteflová zastávala v letech 2003–2017 v pozici ředitelky národní kanceláře WHO v ČR. V letech 1991–2003 byla přizvána na Ministerstvo zdravotnictví, kde zastávala různé pozice včetně poradkyně Hlavního hygienika ČR, vedoucí oddělení ambulantní a primární péče a ředitelky odboru pro vědu a výzkum. Vystudovala 3. lékařskou fakultu UK, na které v roce 2007 završila doktorandské studium v oboru Preventivní lékařství. Působila zde rovněž zhruba dvacet let jako externí lektorka Ústavu preventivního lékařství.

Od roku 2014 je asistentkou Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva na 1. LF UK, kde působí od roku 2017 také na Ústavu všeobecného lékařství. V roce 2012 získala na Slovenské zdravotnické univerzitě titul Master of Public Health. V roce 2013 ji bylo uděleno čestné členství ve Společnosti všeobecného lékařství za příspěvek k rozvoji primární péče v ČR. V roce 2015 byla zvolena do výboru předsednictva ČLS JEP a v roce 2017 ji bylo uděleno čestné členství této společnosti. Je spoluzakladatelkou Ústavu pro zdravotní gramotnost.

V devadesátých letech patřila mezi odborníky rozvíjející obor veřejného zdravotnictví v jeho moderní podobě a s filosofií, která u nás do té doby chyběla. Zodpovídala za koordinaci příprav a formulaci Národního programu zdraví a jeho střednědobé a dlouhodobé strategie. Od r. 2014 se z pozice zástupce WHO v ČR podílela se na formulaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, a to včetně s ní souvisejících akčních plánů. Má zkušenosti ze zahraničních výzkumných pobytů v Evropě a ve Spojených Státech (Universita v Iowě) a je autorka a spoluautorka řady článků zaměřených především na oblast prevence, podpory zdraví, veřejného zdravotnictví a dále na politiku a strategie WHO a jejich implementaci v ČR.

Alena Šteflová je vdaná, má dvě dospělé dcery. Ráda cestuje, dosud hraje rekreačně beach volejbal, lyžuje a tráví čas s rodinou.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Remedia č. 2/2022 - omluva

19. 5. 2022

Vážení čtenáři,  v části nákladu časopisu Remedia č. 2/2022 došlo k záměně tiskových archů. Za chybu se omlouváme, a pokud Vám toto vadné číslo…