Přeskočit na obsah

MUDr. Mrozek kandiduje na prezidenta ČLK

Předpokládá se, že XXXV. sjezd komory, odkládaný z loňského podzimu, by měl proběhnout koncem června. Uvedl to mluvčí komory MUDr. Michal Sojka. Konkrétní termín zatím představenstvo komory nestanovilo. Sjezd by měl být vzhledem k epidemickým opatřením jednodenní.

MUDr. Mrozek je viceprezidentem od roku 2008, předtím byl od roku 1997 členem představenstva ČLK. Od roku 2011 zastává také funkci předsedy Vědecké rady ČLK. Do kandidatury na prezidenta ČLK jde s vizí udělat z ČLK organizaci, která je pro ostatní hráče ve zdravotnictví ceněným partnerem. Přál by si, aby lékaři vnímali komoru jako organizaci, která je tu pro ně. „Chci, aby komora fungovala jako kulatý stůl pro organizace, které zastupují různé skupiny lékařů – snažme se najít konsensus ještě před medializací problému. Spory je třeba řešit diskrétně, podporovat vzájemnou solidaritu jednotlivých skupin,“ uvedl Mrozek v komorovém časopise Tempus Medicorum. Kromě toho zdůrazňuje podporu mladým lékařům a řešení jejich potřeb.

Současný prezident MUDr. Kubek vede ČLK od roku 2006, jeho předchůdce MUDr. David Rath se tehdy funkce vzdal kvůli jmenování ministrem zdravotnictví. Předtím byl MUDr. Kubek předsedou Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů. Na nadcházejícím sjezdu bude prezident Kubek znovu kandidovat. Mezi své úspěchy řadí zakoupení a rekonstrukci Domu lékařů na Praze 9, který se má stát novým centrem dění a prostorem pro vzdělávací i kulturní komorový život. Dále také nový elektronický vzdělávací portál, který umožňuje elektronickou evidenci celoživotního vzdělávání a je zároveň platformou pro e‑learning, posílení role stavovské organizace v dohodovacím řízení o úhradách, podporu odborů v jednáních o zvyšování platů nebo založení Sekce mladých lékařů ČLK. „Jako prezident komory se řídím zásadou, že komoru si platí lékaři, a tedy naším prvořadým úkolem je hájit jejich profesní práva, a to včetně zájmů ekonomických. Bránit lékaře před šikanou a kriminalizací. Chránit je a pomáhat jim. V žádném případě by komora neměla lékařům komplikovat život nějakými svými výmysly,“ uvedl MUDr. Kubek v Tempus Medicorum.

Na sjezdu proběhne také volba členů představenstva komory. Aktuálně probíhají na mnoha místech v republice volební okresní shromáždění, která volí své delegáty sjezdu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené