Přeskočit na obsah

Musím mít k registraci praxi u zaměstnavatele?

Jsem vystudovaná ZA a v současné době dokončují VŠ (obor porodní asitentka), ve škole nám bylo řečeno, že ihned po dokončení studia si můžeme zažádat o registraci, a to proto, že během studia jsme absolvovaly 1400 hodin praxe. Všude se však píše, že je nejdříve nutná praxe u zaměstnavatele a získání kreditů. Nevím, kde je tedy pravda.

 

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO.

Absolventi akreditovaných studijních oborů na VZŠ nebo VŠ se mohou do 18 měsíců od ukončení studia zaregistrovat bez nutnosti doložení praxe a kreditů.

K vyplněné žádosti o vydání osvědčení doloží pouze úředně ověřenou kopii diplomu a prostou kopii vysvědčení o absolutoriu nebo dodatku k diplomu.

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené