Přeskočit na obsah

Může být farmaceutický asistent registrován jako sestra?

V roce 2007 jsem dodělala školu - obor všeobecná sestra, v září nastoupila na oddělení a pracovala jsem nepřetržitě do března 2009, kdy jsem odešla na nechopenku, z které jsem odešla na mateřskou - pracovní poměr byl do konce roku 2009. Na rodičovské jsem si dodělala vyšší zdravotnickou školu obor farmaceutický asistent, kde registraci mám. Může se tato registrace brát jako registrace pro sestru na lůžkovém oddělení? Jestli nejsou alespoň nějaké kredity za tuto školu uznány při nové registraci jako zdravotní sestra? Můžu si požádat o registraci?

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO.

Zdravotnický pracovník, který získá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v určitém oboru, může bez odborného dohledu vykonávat pouze ty činnosti, které stanovuje vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Vzhledem k tomu, že stanovené činnosti farmaceutického asistenta a všeobecné sestry jsou odlišné, není možné vykonávat činnosti všeobecné sestry bez odborného dohledu do doby získání osvědčení v oboru všeobecná sestra.

Za studium oboru diplomovaný farmaceutický asistent Vám bude uznáno 25 kreditů za každý ukončený semestr, které můžete využít při podání žádosti o vydání osvědčení v oboru všeobecná sestra.

Vzhledem k tomu, že odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru všeobecná sestra jste získala na SZŠ, musíte splnit a k žádosti o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v tomto oboru doložit 3 roky výkonu povolání za celou profesní činnost v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo dobu přímo úměrnou v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Do výkonu povolání se započítává dlouhodobá pracovní neschopnost a mateřská dovolená, pokud jste během jejich čerpání v trvalém pracovním poměru. Souhrnně je však možné započítat 6 měsíců v jednom kalendářním roce.

Podle uvedených údajů nesplňujete podmínku stanovené délky praxe. Žádost o vydání osvědčení v oboru všeobecná sestra můžete podat až v době, kdy budete mít stanovenou délku výkonu povolání splněnou.

www.tribune.cz


Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené