Přeskočit na obsah

MyMedevio pomůže snížit administrativní zátěž v ambulancích lékařů, a to i při složité agendě očkování proti COVID-19

Alespoň takové statistiky má nová aplikace MyMedevio za prvních 14 dní svého ostrého provozu v ordinacích všeobecných praktických lékařů i těch zaměřujících se na děti a mládež. MyMedevio nyní představuje modul speciálně vyvinutý pro očkování vakcínami proti koronaviru v ordinacích praktických lékařů.

Na podzim začal zkušební provoz aplikace MyMedevio s jasným cílem: Ušetřit ordinacím praktických lékařů čas a odlehčit zátěž spojenou se zvýšeným počtem telefonátů do ordinací kvůli další vlně koronaviru. Aplikace automatizuje administrativní úkony lékařů a sester, sbírá požadavky pacientů a řadí je dle předem lékařem definované priority. Vytváří tak prostor věnovat se odborné práci a lépe pečovat o pacienty. V ostrém provozu aplikace běží od začátku března. Za prvních 14 dní už se do aplikace registrovalo více než 700 pacientů z ordinací praktických lékařů i pediatrů. A jejich počty každým dnem rostou. Přeci jen přihlášení je snadné a zvládne jej opravdu každý. A to i při maximálním důrazu na ochranu citlivých dat. Dohromady již pacienti přes webové rozhraní MyMedevio zadali na 650 požadavků na lékaře a nyní mohou využívat i mobilní aplikace. Rekordmani mezi lékaři denně vyřídí až 40 požadavků pacientů. Mohou tak jednak ušetřit v průměru až hodinu denně. Zároveň se díky automatickému třídění požadavků pacientů mohou věnovat nejprve těm nejvíce naléhavým a například požadavky na pravidelně předepisované léky vyřizovat až mají v ordinaci klidněji.

Své první zkušenosti s aplikací MyMedevio popisuje MUDr. Bohumila Kašparová, praktická lékařka z Vysokého Mýta takto: “Medevio nám v této exponované době pomohlo zklidnit atmosféru v ambulanci a odklonit velkou část telefonátů v ordinační době. Pacientům umožnilo jednoduše a intuitivně zadat požadavek a určit jeho naléhavost. Na naší straně pak pomáhá požadavky zpracovat dle urgence a kompetencí lékařem i sestrou v čase, kdy to situace v ambulanci umožňuje. Po cca 2 týdnech provozu hodnotím Medevio jako přínos pro naši práci – uživatelsky přívětivé pro obě strany, přehledné a efektivní.”

Očkovací modul ušetří desítky hodin: Nabídne hladší komunikaci s pacienty a zrychlí přípravu i průběh očkování proti COVID-19

V době, kdy naplno začíná očkování proti COVID-19 v ordinacích praktických lékařů, bude právě automatizace ulehčovat lékařům agendu spojenou s výběrem vhodných adeptů na očkování, jejich objednání (případně i přeobjednání) na konkrétní očkovací termín. V čem spočívá zvýšená administrativní zátěž, asi nemusíme dlouze popisovat. Připomeňme pouze, že lékaři si musí zjistit zájem svých pacientů o očkování. Nejčastěji pak budou vybrané pacienty obvolávat, aby jejich zájem zjistili. Jenže při stejném telefonátu nemohou rovnou pacienta objednat, protože nemají jistotu, kdy a kolik dávek vakcíny k nim do ordinace opravdu dorazí. S tím je také spojená nutnost brát v potaz, že se termín očkování může změnit - vakcín může být k dispozici nečekaně méně. Obzvlášť, když dodávky nasmlouvaných vakcín pro ČR se den ze dne mění.

A přesně na tuhle situaci je aplikace MyMedevio připravena. Má nový očkovací modul. Představte si, kolik času ušetří, když všechny své klienty budete moci oslovit najednou pomocí SMS. Napíšete jeden text a pošlete na všechna telefonní čísla zároveň, nebo jen najednou oslovíte všechny vybrané pacienty vyfiltrované například dle věku či chronického onemocnění. Pokud svůj zájem jednoduše odpovědí na SMS potvrdí, automaticky se zařadí do seznamu pacientů čekajících na očkování. Ten si pak lékař sám může třídit dle priority potřeby očkování. Podle počtu očkovacích dávek, které do ordinace dorazí, pak opět stačí z nachystaného seznamu setřízeného dle priority vybrat příslušný počet pacientům a jim poslat SMS s možným termínem očkování. Pacienti opět pomocí SMS termín potvrdí, nebo si na webovém linku vyberou termín náhradní. Lékař tak získá kompletní přehled o tom, který pacient a kdy mu na očkování dorazí a nikdo nemusí trávit hodiny obvoláváním každého v kartotéce. Toto není hudba budoucnosti. Jde o realitu těch, kdo již nyní používají aplikaci My Medvio. Jednou z nich je i MUDr. Radka Sýkorová, praktická lékařka z Prahy 4. “Medevio umožňuje sestřičce více se věnovat odborné práci s pacientem. Obírá ji o nedobrovolný úvazek recepční. Zdá se, že z toho má radost,” pochvaluje si nový očkovací modul lékařka.

Lékaři pro očkování dostávají specifický pokyn od ministerstva, jak vybírat a prioritizovat pacienty pro očkování. “Kdo jiný než vlastní lékař, který zná své pacienty, dokáže rozhodnout, koho přednostně očkovat kvůli příliš vysokému riziku těžkého průběhu onemocnění koronavirem. Pro případ, že by lékař chtěl své rozhodnutí podpořit daty postavenými na rozsáhlé studii oxfordských vědců, máme jednoduchý on-line dotazník, který dokáže riziko těžkého průběhu dle diagnózy daného pacienta procentuálně určit. Je to další pomůcka pro lékaře v naší aplikaci MyMedevio,” popisuje jeden z nástrojů aplikace CEO společnosti Medevio, Tomáš Doležal. Ten má více než 15 let zkušeností v oblasti regulace cen a úhrad léčivých přípravků, specializuje se na klinická hodnocení a sběr a analýzy klinických dat z reálné praxe a rozvíjí oblast zdravotní ekonomie a hodnocení medicínských technologií. Sám vidí v digitalizaci zdravotní péče a jednotlivých úkonů lékařů příležitost zachování dostupnosti a kvality zdravotní péče při jeho udržitelném financování. Strukturované sbírání požadavků od pacientů a automatizaci opakujicích se úkonů považuje za základní stavební kámen pro rozvoj telemedicíny v ČR. A přesně proto se Tomáš Doležal s týmem aplikace MyMedevio věnuje rozvoji technologií, které výrazně šetří čas a zvyšují kvalitu péče o pacienty a nabízí je do českých ordinací.

Zdroj: Komerční sdělení

Sdílejte článek

Doporučené