Přeskočit na obsah

Náhrada újmy z očkování prošla parlamentem

Újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčiní stát, který uložil povinnost nechat se naočkovat. Odškodnění bude moci dostat osoba, které vznikla újma na zdraví v důsledku povinného očkování. Současně návrh upravuje i nárok osoby blízké na náhradu újmy za její duševní útrapy při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví jí blízké osoby, jež podstoupila povinné očkování.

„V rámci projednávání tohoto návrhu na půdě Senátu došlo k přijetí pozměňovacího návrhu, který rozsah náhrady újmy rozšířil tak, že vedle ‚ztížení společenského uplatnění‘ byla doplněna o ‚vytrpěné bolesti‘ a ‚ztrátu na výdělku‘, pokud dojde následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného. S tímto návrhem nakonec souhlasila i Sněmovna,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Odškodnění by také mohlo otupit hrany a přinést záruky těm, kteří se očkování obávají. Pevně věřím, že také přispěje k větší míře proočkovanosti,“ dodal ministr.

Odškodnění bude vypláceno do půl roku od doručení žádosti. Maximální výše náhrady není stanovena. Vyhláška definuje k jednotlivým druhům očkování typickou újmu a dobu, ve kterém nastává, a to na základě odborného medicínského posouzení. Při posouzení složitých případů bude v rámci posuzování žádosti pomáhat odborná komise.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené