Přeskočit na obsah

Nákupní vozíky s EKG pomáhají diagnostikovat poruchy

Cart with products
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

I obyčejný nákup může zachránit život. Jak se ukazuje, supermarketové vozíky mohou pomoci diagnostikovat fibrilaci síní, kterou lze následně léčit, a zabránit tak invaliditě nebo smrtelné cévní mozkové příhodě (CMP). Nová data byla prezentován na ACNAP 2023, vědeckém kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC).

„Tato studie ukazuje potenciál provádět zdravotní prohlídky v masovém měřítku bez nutnosti narušení každodenní rutiny,“ řekl autor studie profesor Ian Jones z Liverpool John Moores University, UK. Jak vysvětlil, v době dvou měsíců sledování se podařilo identifikovat 39 pacientů, kteří si nebyli vědomi, že mají fibrilaci síní. To je 39 lidí s vyšším rizikem CMP, kteří byli v souvislosti s nálezem objednáni ke kardiologovi. Fibrilací síní, která je nejčastější srdeční poruchou, trpí celosvětově přes 40 milionů lidí.

Fibrilace síní zvyšuje riziko CMP pětinásobně. Tyto příhody jsou často fatální nebo invalidizující. Antikoagulace sice podstatně snižuje riziko, ale mnoho lidí zjistí, že mají fibrilaci síní, až poté, co dojde k CMP. K identifikaci jsou proto potřeba screeningové programy, aby lidé s tímto onemocněním mohli dostávat preventivní léky.

Studie SHOPS-AF zkoumala, zda by vložení elektrokardiografických (EKG) senzorů do rukojeti nákupních vozíků mohlo účinně identifikovat nakupující s fibrilací síní. Deset vozíků mělo senzor umístěný v rukojeti a během dvouměsíční studie byly používány ve čtyřech supermarketech s lékárnami v Liverpoolu. Nakupující byli požádáni, aby použili upravený vozík a drželi řídítka alespoň 60 sekund. Pokud senzor nezaznamenal nepravidelný srdeční tep, rozsvítil se zeleně. Ti, u nichž nebyl zaznamenán nepravidelný puls, byli následně zkontrolováni přítomným výzkumným pracovníkem, aby se potvrdilo, že skutečně nedošlo k fibrilaci síní. Pokud byl zjištěn nepravidelný srdeční tep, senzor se rozsvítil červeně. Lékárník v obchodě pak provedl ruční kontrolu pulsu a další kontrolu pomocí senzoru nezávislého na vozíku, kdy jedinec stojí v klidu. Následně byly záznamy EKG účastníků s červeným světlem a/nebo nepravidelným pulsem zkontrolovány kardiologem.

Účastníci byli informováni o výsledcích, které byly: 1) žádná fibrilace síní, 2) nejasné EKG, a tedy výzva k opakování měření, nebo 3) potvrzená fibrilace s určením termínu návštěvy kardiologa do dvou týdnů. Nákupní vozík využilo celkem 2 155 dospělých. Údaje EKG byly k dispozici pro 220 účastníků, kteří buď měli na senzoru červené světlo, a/nebo nepravidelný puls, což naznačovalo fibrilaci síní. Po posouzení EKG kardiologem studie nebyly u 115 účastníků žádné známky fibrilace síní, 46 záznamů bylo nejasných a fibrilace síní byla diagnostikována u 59 účastníků. Průměrný věk 59 účastníků s fibrilací síní byl 74 let a 43 procent tvořily ženy. Dvacet z těchto účastníků již o tomto onemocnění vědělo a 39 jich bylo diagnostikováno nově.

Pro posouzení přesnosti screeningu pomocí této metody vědci provedli tři analýzy: 1) vyjma všech 46 nejasných EKG; 2) za předpokladu, že všechna nejasná EKG byla fibrilace síní; a 3) za předpokladu, že všechna nejasná EKG nebyla fibrilace síní. To ukázalo, že citlivost senzoru se pohybovala od 0,70 do 0,93 a specificita se pohybovala od 0,15 do 0,97. To vedlo k pozitivní prediktivní hodnotě 0,24 až 0,56, což znamená, že pouze jedna čtvrtina až polovina pacientů, u kterých byla zjištěna fibrilace síní podle senzoru a/nebo ruční kontroly pulsu, skutečně měla FS. Záporná prediktivní hodnota byla 0,55 až 1,00, což znamená, že přibližně polovina skutečných případů fibrilace síní by při použití této metody zůstala neodhalena. Byl zde tedy vysoký počet falešně negativních i falešně pozitivních případů.

Jak uvedl prof. Jones, téměř dvě třetiny nakupujících, které při studii oslovili, rády použily vozík; přitom naprostá většina těch, kteří odmítli, spíše spěchala, než aby se zákazníci vyšetření obávali. To ukazuje, že koncept je přijatelný pro většinu lidí a stojí za to ho vyzkoušet ve větší studii. Než bude studie SHOPS-AF II provedena, je potřeba provést určité úpravy, aby byl systém přesnější. Například mít určenou polohu na držadle, kde se má účastník držet, protože pohyb ruky narušuje odečty. Kromě toho směrnice ESC vyžadují pouze 30sekundové EKG k diagnostice fibrilace síní, takže se hledá senzor, jenž zkrátí čas, po který se zákazníci musejí nepřetržitě držet madla, na polovinu. „Kontrola fibrilace síní, zatímco lidé pravidelně nakupují, je slibná pro prevenci CMP a záchranu životů. Klíčovým aspektem je poskytnutí okamžitého přístupu ke zdravotnickému odborníkovi, který může vysvětlit nálezy a odeslat pacienty na potvrzující testy a v případě potřeby předepsat léky,“ uzavřel prof. Jones.

Doporučené