Přeskočit na obsah

Návrh: Povinné standardy e-health už za pět let

Zdravotní výbor sněmovny projednal a poslal k závěrečnému hlasování poslanců návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví. Doporučil při tom zkrátit na polovinu dobu, od kdy budou mít poskytovatelé zdravotních služeb povinnost dodržovat standardy elektronického zdravotnictví, které bude vydávat ministerstvo zdravotnictví. Místo desetileté přechodné doby by měli poskytovatelé a ministerstvo na přípravu pět let.

Zákon o elektronickém zdravotnictví se soustředí na základní infrastrukturu a pravidla sdílení dat. Popisuje Informační a datové resortní rozhraní s kmenovými zdravotnickými registry. Vzniknout má nová centrální služba garantované zabezpečené výměnné sítě pro předávání kopií zdravotnické dokumentace, kterou budou moci využívat poskytovatelé zdravotních služeb. Návrh také umožní poskytovatelům a dalším oprávněným osobám ve zdravotnictví využívat bezplatná resortní časová razítka, což by mohlo zlevnit vedení elektronické zdravotní dokumentace.

Ministerstvo zdravotnictví má podle návrhu začít vydávat závazné standardy elektronického zdravotnictví. „Standardy elektronického zdravotnictví budou vydávány Ministerstvem zdravotnictví po projednání s ÚZIS ČR, sdruženími poskytovatelů zdravotních služeb, odbornými společnostmi, Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost a akademickými institucemi,“ uvádí se v důvodové zprávě návrhu.

Aby poskytovatelé museli budoucí standardy dodržovat už v roce 2026, navrhl poslanec Pirátů Petr Třešňák. Desetiletá přechodná doba je podle něj příliš dlouhá. „Pro velké poskytovatele to znamená aktualizaci NIS, pro menší poskytovatele je to možná něco nového. Z důvodu kyberbezpečnosti je aktualizace NIS na místě,“ řekl Třešňák.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nebyl ani vysloveně pro, ani proti návrhu na zkrácení přechodu na povinné dodržování standardů elektronického zdravotnictví. „Odložení účinnosti o deset let bylo zvoleno tak, aby byl dostatečný časový prostor na vydání standardů a na to, aby se jim poskytovatelé přizpůsobili. Konzultovali jsme to se stakeholdery. Nicméně budu mít k pozměňovacímu návrhu neutrální stanovisko,“ uvedl na zdravotním výboru ministr Vojtěch.

Není jisté, jestli se legislativní proces návrhu podaří dokončit do sněmovních voleb. Poslanci se mohou k závěrečnému hlasování o novém zákonu o elektronizaci dostat na příští schůzi. Pokud se to poslancům podaří, zbývá ještě otázka, jestli by před volbami stihli reagovat na případné pozměňovací návrhy nebo zamítnutí senátorů.

 

Standardy elektronického zdravotnictví
Standardy elektronického zdravotnictví se rozumí standardy definující strukturu, obsah a formát datových souborů a datových zpráv, rozhraní pro vedení a předávání zdravotnické dokumentace v elektronické podobě a jejich zabezpečení, klasifikace, nomenklatury a terminologie pro jejich použití.
návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené