Přeskočit na obsah

Nechceme jen tiše přihlížet

Stále častěji se hovoří a píše o nově vznikající KOMOŘE NELÉKAŘŮ. Informace jsou chaotické, nepřesné a mnohdy i protichůdné.

Mnozí nelékaři vůbec netuší co se vlastně chystá, a popravdě je to často bohužel ani nezajímá. O to víc budou nejspíš překvapeni výsledkem, vůbec pokud se nakonec rozhodne o povinném členství v komoře.

Sekce nelékařských pracovníků už v létě loňského roku reagovala na první informace týkající se vzniku komory a společně s vedením Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR jsme požádali, aby náš svaz měl zastoupení v pracovním týmu k novele zákona 96, jejíž součástí je i vznik zmiňované komory.

Odesláno bylo také jednoznačné zamítavé stanovisko ke vzniku povinné komory. Odpověď nepřišla žádná. Dnes už víme proč.

Stejný pokus, jen možná o něco razantnější, učinila Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP). Hlasováním prý byly její zástupci vyloučení z přípravného týmu a to z jasného důvodu: „odbory mezi sebou nechceme!“ Takové jednání se nám v demokratické společnosti skutečně nelíbí.

Zdravotnické odbory v minulosti opakovaně připomínkovaly veškeré odborné předpisy, normy a legislativní návrhy týkající se zaměstnanců ve zdravotnictví. Těm stejným zaměstnancům (potažmo našim členům) dnes hrozí, že bude na bázi malé platformy (všechny odborné společnosti dohromady nezastupují ani pětinu zdravotníků) vytvořena přímo ze zákona komora k jejímuž statutu, pravomocem a fungování – povinné/nepovinné členství, se velká část z nás nebude mít šanci vyjádřit... Zase O NÁS BEZ NÁS?

V přípravném pracovním týmu jsou údajně zastoupeny všechny současné profesní společnosti. Skutečným iniciátorem všeho dění je ale Česká asociace sester.

Ostatně její předsedkyně Dana Jurásková se opět stala jakousi „samozvanou mluvčí“ všech zdravotníků. Na nedávné tiskové konferenci jsme se dozvěděli, že komora by měla vzniknout od roku 2013, její ambice jsou tak velké (a tím pádem nesplnitelné) že by jí i Česká lékařská komora mohla tiše závidět.

Osobně si myslím, že jde jen o účelové tvrzení k přesvědčení zdravotníků k členství v situaci, kdy ČAS ztrácí tisíce členů a to především po loňských a letošních stanoviscích podporujích jménem všech sester ministra zdravotnictví Leoše Hegra a zasahujících do kompetencí odborů (akce „Děkujeme odcházíme“ a další platové dohody).

O údajném názoru a přesvědčení sester a ostatních nelékařů, kteří prý na rozdíl od lékařů zodpovědně chápou špatnou ekonomickou situaci státu a žádné zvýšení platů a mezd nepožadují,si dovoluji velmi pochybovat...

Pokud jsou platy a mzdy doménou odborů, a podle tvrzení přípravného výboru komory máme každý jakési své „mantinely“ a kompetence, kdo dovolil ČASu zasahovat v minulosti opakovaně do jednání odborů?

Mnozí nelékaři si navíc představují, že slibovaná silná a jednotná komora bude kromě legislativních norem ke zlepšení podmínek zaměstnanců a vzdělávání (které má být její doménou) bojovat také za lepší odměňování zaměstnanců. Skutečně bude? A pokud ano, kdo jim k tomu dal mandát?

Na už zmiňované tiskové konferenci padla slova o jednotné představě fungování komory všech odborných společností.

Jak je tedy možné, že mnoho těchto společností na svých webech nemá žádné informace a komora záchranářů dokonce okamžitě v reakci vydala nesouhlasné prohlášení? A v letním vnitřním připomínkovém řizení byla většina proti vzniku komory?

Zase se tu manipuluje s veřejným míněním a také s námi, zaměstnanci... Ostatně od ředitelky Juráskové ani nic jiného očekávat nemůžeme. Už to, že zaměstnance zastupuje zaměstnavatel a ještě vysoce postavený člen politické strany, je víc než úsměvné.

Nemůžeme dnes vědět jak to vše nakonec dopadne, každopádně historie nás naučila, že vše u čeho se pohybuje p. Jurásková nikdy nebylo zdravotníkům ku prospěchu. O to větší jsou naše pochybnosti. Dále se proslýchá, že komora nelékařů bude sice první rok nepovinná pro uklidnění emocí, ale novelou zákona se poté stane povinnou!

Nechceme být povinně členy žádného sdružení, a už vůbec ne takového, u jehož vzniku nikoho náš hlas nezajímal!

Některé kolegyně si dovolily oslovit prostřednictvím webu ČAS a požádat o informace a případnou možnost vlastního vyjádření stanovisek a připomínek. Bylo jim odpovězeno, že když nejsou v ČASu nemají do toho strkat nos.

Probíhá takto i diskuse v přípravné skupině? Kdoví...

Nepřekvapilo by nás to. Zajímají nás zkušenosti a informace od zúčastněných odborných společností. 80% nelékařů není zastoupeno nikde a odbory za ně hovořit nesmí. Co tedy vlastně smíme?

Jak je zmíněno výše, doménou komory má být vzdělávání nelékařů včetně registrací. Tuto činnost (a finance) by měla převzít od NCO NZO v Brně. Podle prvních informací to vypadá tak, že pouze člen komory bude moci získat oprávnění k výkonu činností bez odborného dohledu. V konečném důsledku bude tedy členství stejně pro většinu z nás povinné, byť by bylo zákonem upraveno jako dobrovolné... Roční poplatky rozhodně také nebudou symbolické.

Chceme si to nechat líbit? Budeme zase stát opodál a jen přihlížet?

Vyzýváme všechny nelékaře, věnujte vzniku komory pozornost, pište nám svoje názory, podněty a případné informace z odborných společností v nichž jste členy. Celou problematikou se opakovaně zabývá i výkonná rada Odborového svazu.

Za pár měsíců obdrží Odborový svaz zdravotnictví a soc. péče ČR v rámci připomínkového řízení legislativní návrhy ke vzniku komory. Naše sekce se k nim bude určitě vyjadřovat. Pokud by mezi vámi byla většina těch, kterým se současná situace a plánované změny nelíbí, zvažme způsob společného vyjádření našeho nesouhlasu. Musí nás být hodně slyšet dřív než bude pozdě!

 

autor: Iva Řezníčková/ garant sekce nelékařů
Odborový svaz zdravotnictví a soc. péče ČR

www.tribune.cz

 

 

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…