Přeskočit na obsah

Nefrologové chtějí přidat do screeningu vyšetření selhání ledvin

O selhávání ledvin se podle předního českého nefrologa profesora Vladimíra Tesaře dozvědí čtyři z deseti pacientů až ve chvíli, kdy musejí nastoupit na dialýzu. Tesař to chce změnit a navrhuje do vyhlášky o preventivních vyšetřeních doplnit nové vyšetření pro ohrožené skupiny obyvatel.

Tesař, který je přednostou kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice, to řekl ČTK.

Vyhledávat pacienty s poškozením ledvin by podle něj měli při preventivních prohlídkách praktičtí lékaři. "K odhalení chronického onemocnění ledvin nestačí jen vyšetření vzorku moči, které se už provádí. Je nutné také měření hladiny kreatininu v krevním séru, které přinese informaci, zda ledviny správně plní filtrační funkci," uvedl.

Výsledky rozboru kreatininu v krvi ukážou, jaká léčebná opatření je nutno přijmout. U pacientů se středně těžkou ledvinnou nedostatečností by mělo následovat podrobnější vyšetření ledvin, které by objasnilo příčinu. Pacienta s těžkou ledvinnou nedostatečností by již měl odeslat k nefrologovi do tzv. predialyzační péče, při níž se pacient seznámí s variantami léčby.

"Kromě hemodialýzy prováděné zpravidla v nemocnicích existuje břišní dialýza, při níž se pacient léčí v domácím prostředí. Ačkoli umožňuje větší samostatnost, dává šanci dál pracovat a cestovat, využívá ji jen 8,1 procenta dialyzovaných," doplnil přednosta kliniky nefrologie Institutu klinické a experimentální medicíny profesor Ondřej Viklický.

Pro pacienty, kterým selhaly ledviny, je podle něj nejlepším řešením transplantace. Tu je vhodné začít připravovat před zahájením dialyzační léčby, někdy se lze dialýze správným načasováním transplantace vyhnout.

Preventivní vyšetření kreatininu by podle nefrologů měli podstoupit lidé starší 50 let, s vysokým tlakem, obézní, kuřáci, pacienti s onemocněním srdce a cév a lidé s onemocněním ledvin v rodině.

"Cena laboratorního vyšetření na stanovení sérové koncentrace kreatininu se pohybuje kolem 17 korun na pacienta. Pokud díky němu zachytíme problémy s ledvinami včas, nejenže pacientům vhodnou péčí uchováme funkci ledvin co nejdéle, ale navíc ušetříme výrazné prostředky, které by jinak zdravotní pojišťovny vydaly za dialýzu," řekl Tesař. Úpravy navrhuje ve vyhlášce 70/2012 o preventivních prohlídkách a 39/2012 o dispenzární péči.

"Konkrétně vyšetření sérového kreatininu zahrnout do vyhlášky o preventivních prohlídkách, a to u všech lidí od 50 let věku, kteří by na toto vyšetření měli nárok jednou za pět let," upřesnil.

ČTK

foto: Shutterstock.com

 

 

 

 

Zdroj: ČTK

Sdílejte článek

Doporučené