Přeskočit na obsah

Nejsem zdravotník. Jak získám registraci?

Je možno nějak získat registraci,když nemám vzdělání zdravotního zaměření? Mám chemickou průmyslovku a 29let praxe jako laborantka v mikrobiologii. Z toho 14 let ve zdravotnictví a 15 let ve vodárenství. Nerada bych začínala se studiem vysoké - je mi 52let. Nyní bych chtěla znova pracovat ve zdravotnictví, ale je již potřeba právě registrace.

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO.

Vážená kolegyně,

odbornou způsobilost zdravotního laborant upravuje §9 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Ustanovení tohoto paragrafu v odst. 1 písm. c) umožňuje vstup jiných odborných pracovníků pouze po ukončení bakalářského studijního programu přírodovědného, elektrotechnického nebo matematicko- fyzikálního zaměření s návazností na absolvování dalšího vzdělání k získání odborné způsobilosti zdravotního laboranta.

Ve vašem případě se na vás vztahuje § 43 odst. 2 písm. d) výše uvedeného zákona. S vámi uvedeným vzděláním a praxí můžete vykonávat ve zdravotnictví povolání jiného odborného pracovníka pod odborným dohledem nebo přímým vedením v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků) a jako zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb.

www.tribune.czZdroj: www.tribune.cz

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…