Přeskočit na obsah

Nejvýznamnější body z jednání představenstva a sněmu České stomatologické komory

  1. Byla prodloužena doba, po kterou může revizní komise zahájit disciplinární řízení. Komora chce ještě lépe plnit svoji roli ochránce kvality stomatologické péče a minimalizovat rizika dlouholetých soudních sporů.
  2. Česká stomatologická komora má za to, že změnou zákonů týkajících se aprobačního řízení, nemůže přijímat lékaře ze zemí mimo EU za své členy před úspěšným dokončením řízení, kdy se stávají plně oprávněnými k poskytování zdravotní péče. Samozřejmě, příslušnou praxi v trvání několika měsíců mohou vykonávat i jako nečlenové ČSK, jak je tomu třeba u studentů. Pro veřejnost tak bude jasné, kdo je a kdo není dostatečně kvalifikován. Tato nejasnost v minulosti způsobila problémy samosprávám i pacientům. Nové znění zákonů je řeší.
  3. Česká stomatologická komora diskutovala o tom, jak ve veřejném zdravotním pojištění postupovat od roku 2019 po úplném zákazu používání nedózovaného amalgámu a jak zajistit péči v místech, kde ubývá počet lékařů. Představenstvo bude jednat jak s pojišťovnami, tak se samosprávami i příslušnými ministerstvy a Parlamentem ČR.
  4. Česká stomatologická komora odmítá navyšování administrativní zátěže, která zvyšuje lékařům náklady a pacientům cenu ošetření. Typickým příkladem je třeba eRecept, který při malém počtu stomatologem vydávaných receptů nezaplatí částku 1.70 Kč poskytovanou zdravotními pojišťovnami a hrazení tedy bude ve výsledku na pacientovi. Je třeba si uvědomit, že administrativní zátěž ve stomatologii je už nyní v miliardách, které ve finále hradí pacient.

Roman Šmucler
prezident České stomatologické komory

Zdroj: ČSK

Sdílejte článek

Doporučené

Bodnár: VZP chce více podporovat prevenci

24. 11. 2021

I když si Všeobecná zdravotní pojišťovna bude muset v příštích letech více hlídat náklady, u cílených bonifikací pro lékaře, které podporují prevenci…