Přeskočit na obsah

Nekrolog - Opustil nás MUDr. Tomáš Klíma

nekrolog
Foto: shutterstock.com

Z Houstonu v USA přišla velmi smutná zpráva – 7. července 2022 v klidu zemřel v nedožitých 91 letech MUDr. Tomáš Klíma, zakladatel a podporovatel mnohaletého programu Texas–Czech Physician Exchange Program.

Tomáš Klíma byl americký lékař českého původu, přední odborník v oblasti transplantační medicíny, narodil se 10. září 1931 v Baltimore ve státě Maryland, USA, jeho rodiče byli v té době na pracovním pobytu v USA. V roce 1991 zahájil Tomáš Klíma program výměnných stipendijních stáží mezi Texas Medical Center a 1. a 2. lékařskou fakultou UK v Praze, který umožňoval českým lékařům seznamovat se s nejmodernějšími léčebnými postupy a aplikovat je v českém zdravotnictví. V rámci tohoto programu prošlo mnoha pracovišti v Texas Medical Center v Houstonu více než 160 českých lékařů. Program významně přispěl ke zvýšení kvality a úrovně mnoha lékařských oborů v Česku, je charakteristické, že tímto programem prošla celá řada pozdějších přednostů klinik různých oborů, od vnitřního lékařství po kardiologii, ORL, oftalmologii, obecnou chirurgii a další. Aktivita Tomáše Klímy především v počátcích fungování tohoto programu umožnila financování programu ze sponzorských darů lékařů z Houstonu, později byla získávána podpora i ze zdrojů v České republice. Výměnný program pojmenoval Klíma po svém otci Jaroslavovi. Ten na začátku 30. let díky stipendiu Rockefellerovy nadace získával zkušenosti v Johns Hopkins Hospital v Baltimore, poté pracoval ve Státním zdravotním ústavu. Byl popraven během heydrichiády v červenci 1942.

Tomáš Klíma získal za svoji dlouholetou nesmírnou podporu české medicíny řadu ocenění, k nimž patří především medaile Za zásluhy I. stupně, udělená v roce 2001 prezidentem Václavem Havlem, dále Pamětní medaile Karlovy univerzity (1998), medaile 1. a 2. LF UK Praha, je také laureátem Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2011 v oboru medicína.

Na Tomáše Klímu budeme vždy vzpomínat jako na skromného altruistu, který svou neutuchající pracovitostí a činorodostí přispěl velkoryse ve výchově a vzdělávání českých lékařů mnoha oborů. Patří mu za to trvalý dík. Zůstává v našich srdcích jako „malý velký muž“ z ulice MacAlister v Houstonu. Milý Tomáši, velký dík za všechny, které jsi s ženou Marcelou a dcerou Evou přijímal u vás doma jako přátele.

Loučíme se se smutkem v duši.

Doporučené