Přeskočit na obsah

Nelékaři - jaké jsou podmínky prodloužení registrace?

Na dotazy čtenářů serveru www.tribune.cz odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstkyně úseku regulace nelékařských povolání a výzkumu NCO NZO.

Slyšela jsem několik různých názorů, a tak jsem se rozhodla zeptat zde. Registrace mi končí v roce 2010. V roce 2007 jsem dokončila PSS ARIP v Plzni za které mám 75 kreditů. Musím ještě sbírat nějaké kredity? Slyšela jsem,že kredity musím sbírat průběžně a tudíž se těchto 75 kreditů nepočítá za splněné.

Absolvováním pomaturitního specializačního vzdělávání jste získala dostatek kreditů k prodloužení platnosti Vašeho osvědčení. Kredity doložíte k žádosti o prodloužení platnosti osvědčení ověřenou kopií vysvědčení, na základě které Vám bude specializace přisána k Vašemu vzdělání i do databáze Registru.

Jsem registrovaná všeobecná sestra a registrace mi končí v dubnu roku 2011. Mám nasbíraných 41 kreditů. Můžu již nyní žádat o prodloužení registrace? V případě, že ano, do kdy mi bude registrace platit?

K prodloužení platnosti osvědčení je nutné doložit 40 kreditů z účasti na formách celoživotního vzdělávání a minimálně 1 rok výkonu povolání příslušného zdravotnického povolání z období posledních 6 let a požádat nejpozději 60 dnů před skončením platnosti Vašeho osvědčení. Pokud již splňujete podmínky výkonu příslušného zdravotnického povolání a počtu kreditů, můžete zažádat o prodloužení i dříve, platnost osvědčení se prodlouží na dalších 6 let od data skončení původní registrace, ve Vašem případě do dubna roku 2017.

V lednu 2009 jsem ukončila Vyšší zdravotnickou školu. Registraci už mám vyřízenou a můžu pracovat bez odborného dohledu. Jak jsem se dočetla, měla by jsem za tuto školu dostat 25 kreditů. Jak dostanu doklad, že získávám 25 kreditů? Musím oslovit školu, kde jsem studovala a nebo mi to doloží nemocnice, kde pracuji?

Kredity z účasti na formách celoživotního vzdělávání náleží žadatelům až po získání odborné způsobilosti. Pokud jste absolvováním VZŠ získala odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, nelze za tuto školu kredity uplatnit. 25 kreditů Vám náleží za každý semestr studia až po získané odborné způsobilosti. 

Je možné někde zjistit, kolika kredity byl ohodnocen Kurz padagogiky a psychologie dětí,dále kurz Dětský ARIP- pro všeobecné sestry s dospěláckým ARIPem? Oba ty to kurzy pořádalo Brno.

Z uvedeného názvu nedovedeme posoudit, zda šlo o specializační vzdělávání, dlouhodobý tematický kurz nebo odborný kurz a jaká byla délka jeho trvání. Za každý ukončený semestr nebo 6 měsíců pomaturitního specializačního studia nebo dlouhodobého tematického kurzu Vám náleží 25 kreditů. V případě odborného kurzu s délkou trvání alespoň 4 hodiny v každém dni Vám náleží 3 kredity za jeden den, nejvíce 12 kreditů za kurz.

Archiv dotazů a odpovědí ohledně registrace

nelékařských povolání najdete na stránce

                                            www.tribune.cz/kredity

 

(ivb) www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě…