Přeskočit na obsah

Nemám atestaci. Bude mi registrace prodloužena?

Dotaz: V roce 2002 jsem ukončila studium rehabilitační pracovník maturitní zkouškou. Jsem registrovaná. Registrace mi končí 7/2015.Celoživotně se vzdělávám,ale bohužel nemám atestaci. Bude mi registrace prodloužena po dodání potřebných kraditů?

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO.

Vážená kolegyně,

Pro prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání fyzioterapeuta bez odborného dohledu je nutné splnit následující podmínky:

  • Účast na celoživotním vzdělávání, která se dokládá kopiemi potvrzení, je nutné naplnit podmínku 40 kreditů.

  • Předložení výkonu zdravotnického povolání fyzioterapeuta v délce min. 1 rok za posledních 10 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky výkonu zdravotnického povolání z období posledních 10 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby.

Podmínkou pro výkon povolání fyzioterapeuta bez odborného dohledu je také získání specializované způsobilosti v oboru aplikovaná fyzioterapie.


Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené