Přeskočit na obsah

Němečtí lékaři jsou k sobě více kolegiální

Upravený přepis prezentace MUDr. Ondřeje Rennéta ze sobotního sjezdu Mladých lékařů

Inzertní web v Německu www.aerztestellen.de nabízí v současnosti přes 2000 volných pracovních pozic. Jde přitom pouze o inzerované pozice, číslo neodpovídá reálnému počtu neobsazených míst v Německu. Jedná se o pracovní místa s okamžitým nástupem nebo nástupem do jednoho až dvou měsíců.

V německém listu Marburger Bund Zeitung  se nedávno objevila zpráva o vývoji situace na německém trhu pracovních míst ve zdravotnictví. Píše se: „Prognózy jsou temné. Již v roce 2010 se projeví nedostatek lékařského personálu v počtu asi 7000 plných úvazků. V roce 2011 k tomu přibude ještě dalších 2000 míst. V průměru tak bude v následujících dvou letech chybět zhruba 7 procent lékařského personálu,“ píše poradenská společnost PricewaterhouseCoopers v aktuální studii ohledně nedostatku odborných pracovníků ve zdravotnictví. Taková je tedy dnešní situace na německém lékařském trhu. Je zřejmé, že poptávka po lékařích bude i v následujícím roce významná.

Větší kolegialita

Co podle mých zkušeností charakterizuje práci lékaře v Německu? Odborně se jedná o zhruba stejnou úroveň medicíny jako je u nás. Němečtí lékaři ale vykazují větší pracovní nasazení a mají větší odbornou odpovědnost, včetně mladých lékařů těsně po absolutoriu. Je zde výrazně lepší komunikace lékaře s pacientem na partnerské úrovni. Lékaři jsou motivováni se bavit s pacienty, protože to jsou jejich klienti. A co velmi oceňuji, je větší kolegialita lékařů navzájem.

To všechno funguje lépe proto, že jsou němečtí lékaři spokojenější. A to nejen díky lepšímu finančnímu ohodnocení, ale také díky výrazně jednoduššímu systému vzdělávání, a dodržování zákoníku práce.

Jednoduché postgraduální vzdělávání

Je zajímavé srovnat, kdo zaštiťuje postgraduální vzdělávání v Německu a kdo u nás.

V Německu garantuje postgraduální vzdělávání primář oddělení. Jednotlivé zemské lékařské komory určují podmínky, zajišťují kurzy a přezkoušení.

Do systému není vůbec zapojeno ministerstvo ani žádná instituce podobná našemu IPVZ. Lékař není ničím vázán své nemocnici, většinu času totiž pracuje lékař pro přímého zaměstnavatele. Pro ilustraci se podívejme, jak vypadá program postgraduálního vzdělání v oboru vnitřního lékařství v Sasku. Tento program se vejde na necelou jednu stránku A4. Naproti tomu český vzdělávací program vnitřního lékařství má 35 stránek A4.

Dodržování zákoníku práce a ohodnocení

Běžný pracovní měsíc německého lékaře jsem se rozhodl ilustrovat na vlastním příkladu. Můj rozpis služeb z ledna 2009 vypadal následovně - sloužil jsem 4 služby. Na službu jsem přišel odpoledne v 14:30 hodin a ráno v 8 hodin jsem končil a šel jsem domů. Za službu v neděli jsem navíc měl nárok na náhradní volno. Zbytek dnů jsem chodil do nemocnice na normální pracovní dobu od 7 do 16 hodin. Za tuto práci jsem si vydělal 2163 Eur za měsíc čistého.

Na závěr tedy odpovídám na řečnickou otázku. Mají se čeští lékaři,  potažmo pacienti, obávat konkurence z Německa? Odpověď je ano.

(ivb), www.tribune.cz

 

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené