Přeskočit na obsah

NF Neuron rozdal milióny mladým vědcům

Financování základního výzkumu je problematické – jeho výsledky jsou totiž těžko měřitelné a často i interpretovatelné. Bez kvalitních výsledků základního výzkumu, na které lze navazovat, se však aplikovaný výzkum neobejde. Proto se NF Neuron rozhodl podpořit mladé české vědce ve vybraných oblastech základního výzkumu.

„Česká republika má špičkové odborníky. Aby u nás ale zůstali, je třeba je motivovat. Proto se v NF Neuron snažíme dělat vše proto, abychom mladým vědcům zjednodušili jejich práci. Nechceme, aby trávili svůj čas zbytečnou byrokracií, chceme jim ukázat alternativu – fungovat efektivně a být pro ně partnerem,“ upřesňuje ředitelka fondu Monika Vondráková. I letos tak rozdělí mecenáši NF Neuron mezi špičkové české vědce 5 milionů korun, a to v oborech matematika, fyzika, chemie, medicína a společenské vědy.

Grant za obor medicína získala RNDr. Jana Dobrovolná, Ph.D., z Ústavu molekulární genetiky AV ČR za projekt, jehož cílem přinést nové poznatky o molekulárních mechanizmech, které vedou nejen k tvorbě RNA:DNA hybridů, tzv. R-smyček, ale především k jejich prevenci a odstranění, a prozkoumat úlohu těchto struktur v poškození DNA spojeném s aktivací onkogenů.

RNDr. Jana Dobrovolná se svými kolegy vyvinula nový buněčný systém, který umožnuje izolovat R-smyčky prostřednictvím chromatinové imunoprecipitace. V rámci projektu pak chtějí vědci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR pomocí hmotnostní spektrometrie identifikovat proteiny asociované s R-smyčkami za podmínek replikačního stresu a potvrdit úlohu těchto proteinů v potlačení výskytu R-smyček a při údržbě genomové integrity.

S medicínskou problematikou také úzce souvisí i grand udělení v oblasti chemie. Získal ho doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D., z Centra strukturní biologie Středoevropského technologického institutu CEITEC, který si klade za cíl objasnit strukturní podstatu chemické komunikace mezi genomem a RNA polymerázou při přepisu nekódujících genů.

Tento projekt by měl dát odpověď na dlouholetou otázku, jak spolu komunikuje chromatin a RNA polymeráza II a jak tyto interakce regulují genovou expresi nekódujících RNA, které jsou klíčové pro mnohé genetické poruchy a lidská onemocnění. O aktuálnosti výzkumu laboratoře doc. Štefla svědčí fakt, že letos získal i prestižní grant od Evropské vědecké rady (ERC Consolidator Grant).

red

Medical Tribune

 

 

 

 

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…