Přeskočit na obsah

NKÚ: kontrola dotací na psychiatrii nedostatečná

model NKÚ
Foto NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) našel chyby při rozdělování dotací na reformu psychiatrické péče. Ministerstvo zdravotnictví podle kontrolorů nenastavilo dobře kontrolní mechanismy. Navíc neoprávněně zvýhodnilo Fakultní nemocnici Brno, když jí vyplatilo více než 50 milionů korun na financování nezpůsobilých výdajů souvisejících s navýšením cen stavebních prací. Tím porušilo pravidlo. V dalším případě však resort podle pravidel postupoval, takže 141 milionů nezpůsobilých výdajů si jiný příjemce musel platit z vlastních zdrojů.

Cílem kontrolní akce NKÚ bylo prověřit, jestli byly prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče poskytovány a čerpány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. NKÚ kontroloval programy ministerstva zdravotnictví Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů a Předfinancování IROP, na ministerstvu pro místní rozvoj se kontrola zaměřila na výzvy 54 a 75 z Integrovaného regionálního operačního programu na deinstitucionalizaci psychiatrické péče. Kontrolovaným obdobím byly roky 2016 až 2020. V kontrolovaných letech resorty rozdělily celkem přibližně 2,8 miliardy korun.

Podle NKÚ nezajistilo MMR dostatečně účelnost poskytnuté podpory z IROP. U výzev z IROP na deinstucio­nalizaci pak MMR uvedlo jediný výsledkový indikátor, a to nové nebo modernizované kapacity poskytovatelů psychiatrické péče, uvádí NKÚ. Podle kontrolorů to ale o výsledku nevypovídá. Navíc v jednom z projektů MMR stanovilo cílovou hodnotu kapacit ve stejné výši jako výchozí.

„Závěry NKÚ respektujeme a uděláme vše pro to, aby proplácení peněz z EU proběhlo úspěšně,“ napsal ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Podle MMR je kontrolní systém resortu účinný. „A nastavený podle formy financování projektů, kdy jsou kontrolovány příjemcem vykázané výdaje v průběhu realizace projektu,“ sdělil agentuře ČTK mluvčí Vilém Frček.

Sdílejte článek

Doporučené