Přeskočit na obsah

Nová etapa rozvoje paliativní péče v nemocnicích

Podpůrný a paliativní tým FNKV je složen z lékařů a sester specializovaných v paliativní medicíně, ze zdravotně‑sociálních pracovníků, psychiatrů/psychoterapeutů, kaplana a fyzioterapeuta. Tým poskytuje ve spolupráci s primárními ošetřujícími týmy jednotlivých klinik paliativní péči pacientům se závažným, zejména život limitujícím onemocněním a jejich rodinám. Paliativní intervence zaměřená nejen na tělesné symptomy, ale také na psychosociální a spirituální obtíže prokazatelně zlepšuje kvalitu života těchto pacientů a jejich blízkých a podporuje dobrou adaptaci na zásadní životní změny, které závažné onemocnění přináší.

Mezi hlavní úkoly paliativního týmu patří otevřená komunikace s pacientem a jeho blízkými o pravděpodobném dalším vývoji onemocnění a vytvoření plánu péče v souladu s preferencemi a hodnotami pacienta. Spolupráce primárních týmů jednotlivých oborů s týmem paliativní péče zvyšuje spoluúčast pacientů na rozhodování o důležitých otázkách týkajících se další léčby, které jsou často medicínsko‑etického charakteru, a umožňuje tak poskytovat profesionální a na pacienta zaměřenou péči. Zahraniční studie ukazují, že paliativní péče by měla být integrována časně, tedy již v době diagnózy život limitujícího onemocnění, a profitují z ní nejen onkologičtí pacienti, ale také například pacienti se srdečním či ledvinným selháním a další.

Pilotní projekt ověřuje metodiku implementace paliativní péče v nemocnicích akutní péče, mapuje, jakým způsobem se jednotlivé profese multidisciplinárního paliativního týmu podílejí na péči o pacienty a jejich blízké, a testuje úhradový mechanismus, který by v budoucnu umožnil tuto péči hradit ze zdravotního pojištění. Projekt „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ je realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou. Je financován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené